13 okt. 2020

Del 8 - Den kyrka växer som använder lekmän

Tillväxtfaktorer i historiens stora folkväckelser. Carl-Erik Sahlberg i boken "Miraklet S:ta Clara"


Den åttonde tillväxtfaktorn handlar om att mobilisera lekmännen.

Carl-Erik Sahlberg börjar kapitlet med två kungsord från Jesus: Kom och gå. Vi är kallade och inbjudna att komma till Jesus och då vi kryper upp i hans famn kan vi höra honom viska gå.

I S:ta Clara hade man cirka 70 olika projekt på gång. Bland annat Lärjungaskola, second hand, när-TV, ungdomsgård, cafeteria, utåtriktad social verksamhet, hemgrupper och bokbord. På de flesta platser var det lekmän, vanligt kristenfolk som skötte verksamheten.

Sahlberg ger i kapitlet också några råd till vanligt kristenfolk för evangelisationen:

1/ Visa att du är en kristen. Med dina ord och ditt sätt att leva.

2/ Var vänlig. "Vänskapens sakrament" 

3/ Berätta om Jesus! Många tänker att de kan för lite och att de inte kommer att kunna svar på svåra frågor. Men ditt personliga vittnesbörd om vad Jesus betyder för dig, kan ingen säga emot. 

4/ Var den du är. Var äkta.

5/ Var beroende av den Helige Ande. Den Helige Ande är drivkraften, hjälparen, dörröppnaren.

 

MINA KOMMENTARER
Det finns många som citerar Franciskus av Assisis ord: "Predika evangelium - också med ord, om så behövs!", och menar att det är mitt liv som ska vittna och inte mina ord.


Konsekvensen av det blir kanske att människor tycker du är en underbar människa utan att veta varför du har blivit en underbar människa. Du blir ärad men Gud får ingen ära.

Jesus trodde att ord var nödvändiga. Lärjungarna trodde det.

En av de viktigaste uppgiften för varje kår/församling är att ge varje medlem en uppgift. Den lem i kroppen som inte används förtvinar. Vi talar ofta om "det allmänna prästadömet", det vill säga att alla kristna är i heltidstjänst för Jesus.

Något att fundera vidare på
- Hur kan vi aktivera medlemmarna så att vi inte blir en församling där några få agerar och de övriga sitter på "åskådarläktaren"?

PB 

Du kan läsa mer om Sahlbergs bok i vår webbshop www.rupeba.se
Boken kostar 119:- (+porto 26:-). Du kan också beställa boken genom att maila till info@rupeba.se.
 

Inga kommentarer: