16 okt. 2020

Herren talar till sin kyrka


- Från Olof Edsingers blogg -
Bibelns sista bok skiljer sig från det mesta vi i övrigt känner till från världslitteraturen. Den är en kombination av tre litterära genrer, som under den helige Andes ledning har flätats samman till en helhet: apokalyps, profetia och brev
.

I den här artikelserien kommer vi att stanna upp inför Uppenbarelseboken 2–3. För alla som läser dem är det tydligt att dessa kapitel sticker ut från materialet i övrigt. Det är sju kärnfulla brev som har författats på Jesu egen diktamen och som är riktade till ett antal församlingar i nuvarande Turkiet – dåvarande Mindre Asien.

På en karta ser man att breven kommer i geografisk ordning. Det börjar med regionens metropol Efesos. Därefter ligger församlingarna som ett pärlband, först i nordlig och därefter i sydöstlig riktning. Sammantaget kan man säga att platserna bildar en halvmåne. Värt att notera är dock att det fanns församlingar i regionen som inte fick några brev – däribland Kolossai och Hierapolis.

Min tanke med den här serien är att ge en inblick i vad Jesu ord betydde för mottagarna där och då, men också att lyfta fram vad de har att säga till oss i dag. Precis som med Bibelns övriga böcker anser jag att Uppenbarelseboken har ett tilltal till kyrkan i alla tider – och sändebreven är inte något undantag från detta.

Läs mer här:  https://olofedsinger.se/de-sju-forsamlingarna-herren-talar-till-sin-kyrka/

PS
Vi kommer att lägga ut de kommande avsnitten här, efterhand som de publiceras. /PB

 

Inga kommentarer: