8 okt. 2020

Del 6 - Den kyrka växer som vågar lida för sin tros skull

 Del 6 - Den kyrka växer som vågar lida för sin tros skull

Tillväxtfaktorer i historiens stora folkväckelser. Carl-Erik Sahlberg i boken "Miraklet S:ta Clara"


Den sjätte tillväxtfaktorn handlar om den lidande församlingen som en tillväxtfaktor. "Saliga är ni när man skymfar er och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen" (Matt 5:11-12).

Vilka är då lidandets välsignelser?

- Lidandet enar en församling.
Då det blåser som mest och utsätts för förtal glömmer man bort de inre tvistefrågorna. Motståndet gör att man håller ihop.


- Lidandet renar församlingen.
Namnkristna lämnar församlingen.


- Lidandet propagerar.
Då de kristna började förföljas i Jerusalem spreds de ut till många olika platser. Där fick de berätta om varför de flyttat från Jerusalem och om Jesus. Genom lidandet spreds kristendomen.

- Lidandet attraherar.
Om man möter människor som verkligen står upp för något oavsett konsekvenserna attraherar det. Församlingen har alltid växt under förföljelsetider.

Sahlberg skriver att S:ta Clara inte utsatts för det "röda martyriet", där kristna dödas för sin tro, men däremot det "grå martyriet" där man ignoreras, möts med likgiltighet, ointresse eller förtal.

Kapitlet avslutas med en parallell med vetekornet som måste dö för att ge mångfaldig frukt.

 

MINA KOMMENTARER
Det är lätt att se att en kyrka som möter motstånd växer. 

Då Frälsningsarmén var ny mötte den starkt motstånd. Frälsningssoldaterna blev attackerade både fysiskt och verbalt. Under en fyraårsperiod invigde man 250.000 nya soldater. I Sverige spred sig Frälsningsarmén raskt över hela landet. 

Då pingströrelsen var ny användes ordet "pingstvän" ofta som ett nedsättande ord. Samhället och de övriga kyrkorna varnade för rörelsen. Men pingströrelsen spred sig snabbt över Sverige och världen.

Livets Ord fick möta mycket motstånd både från samhället och de övriga kyrkorna. Rörelsen spred sig snabbt över hela landet.

Då man ser tillbaka på utvecklingen de senaste hundra åren ser det ut som det ofta är den näst senaste väckelsen som är den största motståndaren till den senaste väckelsen.

Idag talar nästan alla väl om Frälsningsarmén. Jag kommer ihåg en stor rubrik i ICA-kuriren för många år sedan "Säg Frälsningsarmén och den mest inbitne ateist får något varmt i ögonen".

Något att fundera på.
Vad finns det för positivt att människor uppskattar vad vi gör?
Vad finns det för positivt att vara förtalad och förföljd?

/PB

Du kan läsa mer om Sahlbergs bok i vår webbshop www.rupeba.se
Boken kostar 119:- (+porto 26:-)

 

Inga kommentarer: