18 okt. 2020

UTMANINGEN 18 okt - 1 Kung 21 + 22

FÖRÖDANDE HA-BEGÄR

Bibelläsning: Första Kungaboken 21

Läs bibeltexten här

"Därefter hände följande. Jisreeliten Nabot hade en vingård i Jisreel vid sidan om det palats som tillhörde Ahab, kungen i Samaria. Ahab talade med Nabot och sade: "Ge mig din vingård. Jag vill göra den till en köksträdgård åt mig, eftersom den ligger så nära mitt hus."  (1 Kung 21:1-2 FB)

Ahab var kung och hade ett stort palats och allt han kunde önska sig. Men hans granne Nabot hade en vingård som kungen gärna ville ha. Nabot ville inte ge bort sitt fädernearv och det gjorde kungen förtvivlad. Kungen hade allt, men kunde inte tåla att någon annan hade det han ville ha.


Det hela slutar med att Nabot blir mördad och att kungen tar över Nabots vingård.


Ha-begär och avundsjuka för att någon annan har något som är bättre än det jag har är förödande. Det kan fördunkla hela livet.


Frälsningsarméns Hemförbund har länge haft ett motto som hjälper oss motarbeta avundsjuka och ha-begär. Det är en väg till förnöjsamhet, om någon kommer ihåg vad det ordet betyder. Det kan vara bra att läsa även för oss som inte är med i Hemförbundet:
”Jag vill i dag försöka att leva i enkelhet, uppriktighet och lugn; övervinna varje böjelse till missnöje, oro, missmod, orenhet och själviskhet; öva mig i glädje, i storsinthet, barmhärtighet och vanan av helig tystnad; vinnlägga mig om sparsamhet i mina utgifter, noggrannhet i mitt samtal. Nit i tjänsten, trohet i det som anförtros mig och en barnslig förtröstan på Gud” 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad betyder förnöjsamhet för mig i mitt liv?

_________________

Innehåll:
Berättelsen om hur Ahabs missunnsamhet leder till hela släktens undergång. 

Kommentar:
Ahab tillsammans med Isebel var det mest ogudaktiga kungahuset i Israels historia. I detta kapitel mördar de en oskyldig man för att ta över hans fäderneärvda vingård. Elia förusäger vad som kommer att drabba Ahab (vers 19) och Isebel (vers 23). Elia förutsäger också att hela Ahabs hus kommer att utrotas (vers 21).

Elias förutsägelser gick i uppfyllelse för Ahab (22:38), Isebel (2 Kung 9:36-37) och för Ahabs hus (2 Kung 10:17)

Till eftertanke:
Att inte ha begär till min nästas ägodelar ingår i Tio Guds bud (2 Mos 20:17).
Det kommer alltid att finnas någon som har mer än vad du har. Vi får be bönen: "Fräls oss från jämförelse".
-
Vad betyder förnöjsamhet för mig i mitt liv?

_______________

EN ÖPPNING I RUSTNINGEN

Bibelläsning: Första Kungaboken 22
Läs bibeltexten här

"Men en man, som spände sin båge och sköt på måfå, träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade kungen till föraren av vagnen: "Vänd vagnen och för mig ut ur hären, för jag är sårad."  (1 Kung 22:34 FB)

Israels kung gick ut i krig fastän profeten Mika hade varnat honom att göra så. För säkerhets skull gick Israels kung ut i kriget förklädd för att ingen skulle kunna se att det var han som var kungen (vers 30). På det sättet trodde kungen att han skulle bli mindre utsatt i striden.

Men en pil som sköts iväg på måfå träffade en liten öppning i kungens rustning och kungen dog.

Vi uppmanas att ta på oss "Guds hela vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp" (Ef.6:11).

Har du några oskyddade öppningar i din rustning? Har du några dolda synder där djävulens pilar kan träffa dig? Har du kompromissat med sanningen och därmed öppnat en blotta i din rustning? Vari består öppningarna i din rustning?

I Guds hela rustning i Efesierbrevet finns det skydd för våra tankar, sanningen håller samman rustningen och en beredvillighet att gå Herrens ärenden.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad finns det för öppningar i min rustning? 

________________

Innehåll:

Kungen i Nordriket (Israel) ber kungen i Sydriket (Juda) om hjälp i kampen mot arameerna. Kungen i Sydriket, Josafat, var villig att strida tillsammans med kungen i Nordriket, men bad att de först skulle fråga Herren.

Israels kung samlade alla profeterna, 400 man, och alla profeterade att Herren skulle ge dem seger över arameerna.

Till slut fanns det bara en profet kvar att fråga, Mika. Mika hade inte blivit påverkad av lögnens ande, så han profeterade att arameerna skulle vinna och kungen i Israel skulle dödas. Det blev som Mika hade profeterat.

Kommentar:
I striden dödas Ahab av en förlupen pil som träffar en liten öppning i kungens utrustning (vers 34-40). Ahab dör och Elias förutsägelse (21:19) om Ahabs död går i uppfyllelse.

Efter Ahab blev hans son Ahasja kung i Nordriket. Han följde i sin fars fotspår och gjorde det som var ont i Herren ögon och tjänade och dyrkade Baal (vers 52-54)

I Sydriket blev Asas son Joshafat kung. Han följde också sin fars fotspår och gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Han utrotade också den tempelprostitution som fanns kvar efter hans far Asas tid. Men, han avskaffade inte offerhöjderna och folket fortsatte att offra och tända eld på höjderna (vers 44).

Till eftertanke:
I Efesierbrevet 6:10-17 uppmanas vi att ta på Guds fulla rustning. Där kan vi läsa att den onde skickar brinnande pilar mot oss (Ef. 6:16).
- Vad finns det för öppningar i min rustning?

Läs igenom de olika delarna i Guds fulla rustning
- Vilka delar har du iklätt dig?
- Vika delar har du
ännu inte iklätt dig?

 Inga kommentarer: