12 okt. 2020

UTMANINGEN 12 okt - 1 Kung 15

 ETT HÄNGIVET HJÄRTA  

Bibelläsning: Första Kungaboken 15
Läs bibeltexten här

"Men Asas hjärta var hängivet Herren, så länge han levde" (1 Kung 15:14)

Det är många kungar som passerar revy i Första Kungaboken. De allra flesta får en negativt omnämnande. De syndade, vände sig bort från Herren och dyrkade andra gudar. Men ibland glimmar det till bland släktregistren. Så är det med Asa.


Asa hade ett hängivet hjärta så länge han levde. Inte bara fram till pensioneringen eller så länge han var i aktiv tjänst, men så länge han levde.


Jag vill vara som Asa. Jag vill ha ett hjärta som är hängivet Herren så länge jag lever. Jag slog till och med upp i en synonymordbok vad det egentligen betyder att vara hängiven. Här är resultatet: entusiastisk, engagerad; varmt tillgiven, trogen, kärleksfull, självuppoffrande.


Då jag läser synonymerna så bekräftas bara vad jag tänkte. Jag vill ha ett hjärta som är hängivet Herren så länge jag lever. Vad vill du? 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill ha ett hjärta som är hängivet Herren.

_______________

Innehåll:
- Vers 1-24 (Sydriket Juda)
Avian, kung i Juda, begick samma synder som hans far, men för Davids skull lät Herren en lampa brinna för Avian i Jerusalem.

Asa var sedan kung i Juda under 41 år och gjorde det som var rätt i Herrens ögon.

- Vers 24-34 (Nordriket Israel)

Nadab och Basha var kungar i Israel gjorde det som var ont i Herrens ögon.

Kommentar:
Israel och Juda låg ständigt i krig med varandra (vers 6, 16, 32).

De flesta kungarna som nämns i kapitel 15 "gjorde det som var ont i Herrens ögon" (vers 3, 26, 34).

Undantaget var Asa, han gjorde "det som var rätt i Herrens ögon" (vers 11) och han gjorde det "med hängivet hjärta" (vers 14). Han regerade i 41 år (911-870 f.Kr.). Asa gjorde en ordentlig utrensning av avgudadyrkan i landet. Han avskaffade manlig tempelprostitution, tog bort alla avgudabilder. Men han avskaffade inte offerhöjderna (vers 14).

Till eftertanke:
Det står väldigt mycket gott om Asa. Men han avskaffade inte offerhöjderna. Varför gjorde han inte det då han var så noga att avskaffa alla avgudabilderna och tempelprostitutionen? Det får vi inget svar på, men jag tycker att ordet "men" naggar hängivenheten i kanten.
- Vilka "men" kan det finnas i ditt liv som står i vägen för din tjänst för Gud?

Läs igenom betydelsen av ordet hängiven i andakten ovan.
- Då du läser det kanske du tänker "det kan jag aldrig uppnå". Det är förmodligen sant, men Gud kan! De goda egenskaperna kallas för Andens frukt i Bibeln (Gal 5:22-23) och är ett resultat av vår överlåtelse till Herren.

Inga kommentarer: