12 okt. 2020

Anders Gerdmar recenserar Joel Halldorfs bok: gud - jakten


- Världen idag -

JAKTEN PÅ GUD SOM ÄNDÅ MISSADE MÅLET

"När jag lägger ner boken känner jag mig snopen och lite sorgsen: blev det inte mer? De andliga råd som kanske längtande läsare sökt är bara som klippta ur en självhjälpsbok av Stephen Covey – men är detta evangeliet?

Och luckorna talar. Var är det centrala vittnesbördet om Jesu offerdöd och uppståndelse, om omvändelse och tro? Vilken roll spelar Bibeln bland hundratals referenser till alltifrån Sokrates till Lady Gaga? Och är Jesus enda vägen, eller också islam?

Jag kommer att tänka på Magnus Malm om de små stegen till sekularisering: ”Från Jesus ... till Gud. Från Gud ... till det heliga. Från evangeliet ... till kristna värderingar. Från bön ... till andlighet. Från efterföljelse ... till engagemang. Från Kristus ... till kristen tro. Från bekännelse ... till tolkning. Från synd ... till brustenhet. Från Ordet ... till mysteriet.”

Kanske är det det vi ser här? För det är ju inte som Joel skriver att ”evangeliet ligger förborgat i varje människa” – en tanke som inte hör hemma i väckelsetradition utan i mystikens lära om en gudagnista. Och det finns ju inget evangelium utan korset (vilket till exempel C S Lewis visste); detta har inte den islam som framställs i så ljusa färger.

Därför blir Joel Halldorf som en organist som visserligen virtuost spelar en massa konstfulla fraser på en gigantisk kulturell kyrkorgel, med många manualer, pedaler och stämmor. Men melodierna jag hör svagt känner jag faktiskt inte igen som evangeliet.

Och jag tänker hela tiden: låt mig få höra om Jesus!"

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/recension/jakten-pa-gud-som-anda-missade-malet/reptjd!OBZn6nGClYEOJW90NVkp6A/

Inga kommentarer: