11 okt. 2020

Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 74


EN GUD SOM HÅNAS


Bibelläsning: Psalm 74
"Stå upp Gud och för din talan! Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren" (Ps 74:22 FB)

Psalmförfattaren lider av att leva i en tid då Guds namn och Guds verk förtalas. Han frågar hur länge Gud ska låta det fortgå: "Hur länge Gud, skall fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand?" (vers 10-11)

Författaren känner vanmakt över situationen och att Guds namn blir hånat.

Jesus som så ofta säger: "Oroa dig inte" (Matt 6:31), han lever och det är just därför du inte behöver oroa dig. Så, kom loss och låt Honom fylla ditt liv med glädje.

Vår tid kännetecknas av en allt mer högljudd ateistisk propaganda. Röster höjs för att kristna värden inte ska få plats i politiken eller i skolan. Däremot får utställningar där Jesus smädas plats till och med i våra kyrkor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Oroa dig inte Gud finns! 

 

Inga kommentarer: