15 okt. 2020

UTMANINGEN 15 okt - 1 Kung 18


HALTA PÅ BÅDA SIDOR 

Bibelläsning: Första Kungaboken 18
Läs bibeltexten här

"Elia trädde fram för allt folket och sade: "Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom."  (1 Kung 18:21 FB)

Kapitlet handlar om uppgörelsen på Karmel mellan Elia och Baalsprofeterna.


Problemet var inte att folket hade slutat tro på Gud. De trodde på Gud, men de dyrkade också andra gudar. Nu var det dags att bestämma sig predikade Elia. Man kan inte halta på bägge sidor. Man måste välja mellan Baal och Gud.


Kan det vara så att många kristna haltar på båda sidor idag? Man vill gärna tro på Gud och vara med i församlingen, men en stor del av vår tillbedjan står till makt, pengar och ett "världsligt" liv. Det är dags att bestämma sig!


Elia ordnade mötet mellan Baal och Gud. Den gud som svarade med eld var den rätta guden (vers 24).


Baalsprofeterna misslyckades trots ihärdiga försök. Då det blev Elias tur gjorde han det så svårt som möjligt genom att hälla vatten på altaret och på offret. Men Gud sände elden på offret och folket fick se vem som verkligen var Gud.


Även om de yttre förutsättningarna saknades för att det skulle komma eld på Elias altare, fanns den enda nödvändiga förutsättningen. Det fanns ett offer på altaret.


Vill du uppleva Guds eld och kraft över ditt liv? Vad har du lagt på altaret? Då vi överlåter oss själva helt och fullt till Gud finns förutsättningen för att elden ska falla även över vårt liv.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad har jag lagt på altaret?

__________________
Innehåll:

Berättelse från Nordriket (Israel):

- Elia ber Obadja att gå till kung Ahab och tala om att Elia vill möta honom.
- Elia utmanar 450 Baalsprofeter. De bygger två altaren: ett för Baal och ett för Herren. Elia säger: "Den som svarar med eld, han är Gud".

- Elden faller på Herrens altare.

Kommentar:
Ahab och Isebel var ifärd med att utrota alla Herrens profeter i Israel. De hade länge sökt efter Elia för att döda honom. Då Ahab slutligen finner Elia, utmanar Elia Ahab för att utröna om det är Herren eller Baal som är Gud (vers 21). Ahab samlar Baals 450 profeter och Asheras 400 profeter.

Elia var ensam mot 950 avgudaprofeter samt kungen och hans här. Men i Elias mänskliga hjälplöshet svarade Gud. Vi kan se en parallell till detta på den första pingstdagen. Lärjungarna hade låst in sig av fruktan för motståndarna. Alla var mot dem: hela prästerskapet och den romerska hären. Men mitt i deras hjälplöshet svarade Herren med eld: "Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig på och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den Helige Ande" (Apg 13-4)

Till eftertanke:
Vill du uppleva Guds eld och kraft över ditt liv? Vad har du lagt på altaret? Då vi överlåter oss själva helt och fullt till Gud finns förutsättningen för att elden ska falla även över mitt liv.
På pingstdagen uppfylldes ett gammalt löfte från profeten Joel: "Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor" (Apg 2:17 Bibel  2000).
- Löftet gäller fortfarande. Det gäller för mig och för dig.


 

Inga kommentarer: