20 aug. 2012

Vad var det vi egentligen vi lovade?

Från Armybarmy blog - Stephen Court

Det är kraftfullt att proklamera sin bekännelse högt. Här är en sådan bekännelse/löfte som de 
flesta läsare - de som är frälsningssoldater - kanske vill använda dagligen under en månad för att se hur det påverkar deras liv. Citatet kommer från Krigsartiklarna (som varje frälsningssoldat skriver under):

Jag vill vara inbegripen i den helige Andes verk, lydig hans ledning i mitt liv och växa till i nåd genom bibelläsning och bön, gudstjänstliv och tjänst. Jag vill låta Guds rikes och inte världens värderingar vara måttstocken för mitt liv. Jag vill följa en kristen linje i mitt liv. I tanke, ord och gärning vill jag leva värdigt, rent, äkta ärligt och moraliskt. Jag vill stå för en kristen bekännelse i alla mina relationer, med min familj, grannar, kolleger, kamrater i Frälsningsarmén och ute i samhället. Jag vill värna om familjelivet och verka för äktenskapets okränkbarhet. Jag vill troget förvalta hela mitt liv: kropp, själ, gåvor, tid pengar och ägodelar. Jag är medveten om att jag är ansvarig inför Gud för mitt förvaltarskap.
Jag vill avstå från alkoholhaltiga drycker, tobak, vanebildande droger (om de inte är ordinerade av läkare), spel om pengar, pornografi, ockultism och annat som kan förslava kropp och själ. Jag vill vara trogen den avsikt Gud har med Frälsningsarmén, vittna om Jesus Kristus, försöka vinna andra för honom och i hans namn ha omsorg om behövande och svaga. Jag vill ge så stor del som möjligt av min inkomst för att stödja Frälsningsarméns lokala och världsomfattande arbete.
Jag vill hålla fast vid Frälsningsarméns principer och arbetsmetoder, vara lojal mot dess ledare och stå upp för Frälsningsarmén både i med- och motgång. Jag tar alla här närvarande till vittnen på att jag ingår detta förbund och undertecknar dessa krigsartiklar av egen fri vilja, övertygad om att det är den levande Kristus, som frälst mig, som nu begär denna mitt livs överlåtelse till hans tjänst för världens frälsning.
Därför förklarar jag härmed det vara min fulla avsikt att med Guds hjälp förbli en trogen soldat i Frälsningsarmén.

Medan vi talar om löften och bekännelser kommer det ytterligare ett löfte som frälsningsofficerare kan lägga till - det kommer från Officerens förbund:

Kallad av Gud att förkunna evangelium om vår Herre och frälsare Jesus Kristus, som officer i Frälsningsarmén överlåter jag mig åt honom i detta förbund, 

till att älska honom över allting och tjäna honom så länge jag lever,
till att vinna människor och göra deras frälsning till min viktigaste livsuppgift,
till att ta hand om de fattiga, ge de hungriga mat, klä dem som inte har kläder, bli vän med dem som saknar vänner,
till att hålla fast vid den kristna tron som den uttrycks i Frälsningsarméns lärosatser och principer och genom Guds nåd vara en trovärdig officer.

(med anledning av ovanstående) ...innan du kastar dig in i den mest trendiga, största, mest populära församlings-filosofi, -praktik, -propaganda, ber jag dig att ta till dig Salvationismen. Den är RIK. Som jag tidigare sagt (jag till och med garanterar att den kommer att fungera) bör du läsa "Order och Regler" och tillämpa dem. Men du ska inte stanna där. Du bör läsa FA-litteratur om helgelse, evangelisation, gemenskap, mission, cellgrupper, identifikation med de fattiga och massor mer. Det kommer att visa sig att vi överträffar trenderna med hundra år eller mer...

Jag skriver inte detta av stolthet utan mer för att korrigera. Det är som en man som är gift med en perfekt, helgad, underbar dam som flirtar med andra eller är otrogen med andra kvinnor (jag menar inte att det är andlig otrohet att följa Rick Warren!). Varför i hela friden ska vi göra så med Frälsningsarmén?

Den enda orsaken jag kan tänka mig är att du inte känner till Frälsningsarmén. Eller, kanske, att du behöver bli mer helgad, överlåten?

Inga kommentarer: