25 okt. 2012

Bibelsynsdagar i Örebro

Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?
I alla tider har det funnits behov för kristna att både bekräfta och formulera sin tro på Bibeln som Guds ord. I takt med sekulariseringen och att bibelkunskapen sjunker i både samhället och bland många kristna, är frågan om Bibelns auktoritet och relevans en framtidsfråga för församlingen. Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Hur ska detta förstås? Och vilka utmaningar att tolka och tillämpa Bibeln i vår tid står kyrkan inför?
Under våren 2012 har frågan om bibelsyn debatterats i Dagen där samtliga arrangörer har medverkat. Temadagen är ett konstruktivt sätt att fortsätta samtalet. För att kunna ha ett fortsatt förtroende för Bibeln som Guds ord och fullfölja missionsbefallningen, behöver dessa frågor tas upp.
Välkommen till en temadag om Bibelns inspiration, auktoritet, och relevans!

Plats: Brickebergskyrkan och Örebro Missionsskola, Örebro
Tid: 10:00-18:00, lördag 27 oktober

Läs mer

Inga kommentarer: