8 mars 2010

Är Gardells religion kristen?

Gardell har fått stort utrymme i SVT för att sprida sin religion i TV. Han talar om Jesus, men är det kristendomens Jesus eller en egen privat ihopsnickrad Jesus? Kan man säga att Gardells religion är kristen?

Stefan Swärd skriver i sin blogg att han inte kan beteckna Gardells lära som kristen.

All tro är naturligtvis inte kristen. Man kan inte tro på vad som helst och kalla det för kristen tro. Alla människor har förmodligen en gräns någonstans där man slutar beteckna tron som kristen. Annars förlorar ju orden sitt värde och blir meningslösa.

Inte ens alla som tror på Jesus kan betecknas som kristna. Muslimer tror på Jesus, men inte många skulle kalla muslimer för kristna. I varje fall inte muslimerna själva.

Så, gränser finns helt klart. Men vem är det som bestämmer gränserna? Vem är det som bestämmer vad som är kristet?

Det blev tidigt klart att gränserna måste definieras. I trosbekännelser definierade man gränserna för den kristna tron för att kunna skilja kristen tro från den tidens många olika religioner.

I stort sett har kristna genom seklernas gång varit överens om definitionerna som står i trosbekännelsen. I Svenska kyrkan läser man förmodligen fortfarande varje gudstjänst definitionen av vad kristen tro är och man börjar med: vi tror.... och sedan räknar man upp ett antal saker som vi tror på och som definierar den kristna tron.

Om det är denna definition som gäller så hamnar Gardell långt utanför det som kallas för kristen tro.

Alla människor har naturligtvis rätt att tro, eller låta bli att tro, vad vad som helst eller vem som helst. Men allt kan ju inte kallas för kristen tro.

Inga kommentarer: