25 maj 2010

De lättkränktas land

Jag har just läst boken "Ingen tar skit i de lättkränktas land" av David Eberhard. Samtidigt kan jag läsa i Dagens Nyheter att "Anmälningar från kränkta elerver ökar."
Det är samma budskap i boken som i Dagens Nyheter. Vi svenskar upplevers oss i allt större utsträckning för kränkta.
David Eberhard är överläkare i psykiatri på Danderyds sjukhus. Han skriver i boken att 25 procent av alla människor i Sverige upplever sig kränkta. Att vara kränkt är alltså ett tämligen normalt tillstånt.
Eberhards budskap är av vi lever i en så vadderad överbeskyddad värld så att vi inte klarar av att hantera de vardagliga händelser som möter människor.
Människor står i kö till de psykiatriska klininikerna för sådant som tidigare generationer hanterade som livets vardagliga problem, som t.ex. att pojkvännen gjort slut.
Eberhard menar till och med att det kan vara lönsamt att vara kränkt. Lärarhögskolan i Stockholm har till exempel betalat ut tiotusentals kronor till elever för att slippa rättegång i frågor där elever upplevt sig kränkta i situationer som för de flesta inte alls innhehåller moment av kränkning.
För andra, menar Eberhard, kan kränkningen ge mening med livet för den kränkte. Man får något att kämpa och leva för i en annars grå och händelselös vardag.
Naturligtvis finns det människor som är kränkta på riktigt. Naturligtvis ska man göra allt för att människor inte ska bli kränkta.
Men som det är nu har det gått inflation i begreppet och begreppet har förlorat sitt innehåll.

Läs gärna boken. Den är bra. Eberhard har tidigare skrivit "I trygghetsnarkomanerns land". Den är också bra.

2 kommentarer:

Jens sa...

Läs riktigt noga vad det här handlar om. Och försök komma ihåg varför man en gång för inte så länge sedan inrättade en BEO.

Det är ju kanske inte så lätt för en skolelev att ta det med ro som du antyder?
Jag menar, först blir de mobbade av kompisar, sen bryr sig inte skolan om att ta reda på vad som sker.
Ännu mindre bryr de sig om den som mobbar är en lärare vilket vi vet utgör en stor del av mobbningsfallen.

Den här statistiken reflekterar vardagen för en stor grupp av elever i våra skolor och de vuxnas oförmåga att hantera detta.
Varje skola skall ha handlingsplaner mot kränkningar och mobbning. Anmälningarna kommer därför att skolorna inte använder dessa handlingsplaner och därför att skolledningar och kommuntjänstemän inte agerar.

Så tänk en gång till innan du jämför med andra vuxna som känner sig kränkta. Det här handlar om barn som har begränsade möjligheter att göra sin röst hörd.

rupeba.se sa...

Javisst har du rätt. Barn är speciellet utsatta och behöver allt stöd de kan få. Jag skriver ju också i inlägget: "Naturligtvis finns det människor som är kränkta på riktigt. Naturligtvis ska man göra allt för att människor inte ska bli kränkta."
Men sedan är det säkert så att det finns elever som anmäler sina lärare för kränkning för att hämnas för ett dåligt betyg, en anmärkning eller något liknande.