14 apr. 2012

"Kuddkriget" är igång

Från Frälsningsarméns hemsida
"I gryningen idag, fredag 13 april
, lägger vi ut kuddar på strategiska platser i Stockholms innerstad. Kuddarna är tänkta att väcka tanken på hur den yttersta konsekvensen av bostadslösheten skulle kunna bli för dessa barn. Läs pressmeddelande i sin helhet >>
En kudde med Frälsningsarméns sköld på samt texten Tron är bara halva sanningen.För fem år sedan satte regeringen upp ett mål att inga barn skulle vräkas från sina hem. Sedan dess har fler än 1 900 barn fått lämna sina flick- och pojkrum.
Skälet till hemlösheten är ofta att barnens föräldrar inte har pengar, eller kan hushålla med dem. Det förekommer också drogmissbruk i dessa familjer.
För barnen är situationen givetvis otrygg, men också skamfylld. Tänk hur det måste kännas, för till exempel en flicka, när klasskamraterna frågar varför de aldrig går hem till henne efter skolan. De drabbade barnen isolerar sig från omvärlden."

Läs också i Dagen, Marie Willermarks blogg och i Realtid.

1 kommentar:

Anonym sa...

Alla hyresgäster är skyldiga att betala hyra och det finns ingen rättighet för hyresgästen att förstöra fastighetsägarens egendom. Vet inte Frälsningsarméns kommendör det, eftersom hon skriver om barns rättigheter att inte bli vräkta. Å andra sidan äger Frälsningsarmén många fastigheter och Arméns hyresgäster är villiga att flytta ut för att bereda plats åt familjer som blivit vräkta. Det är väl så kommendören menar att det bör vara?