7 apr. 2012

Påskafton

Vi kan läsa i anteckningarna som Matteus gör från denna dag att inte ens döden gör de judiska ledarna säkra på att han verkligen är röjd ur vägen. För att vara riktigt säkra, sätter man ut vakter för att vakta graven och rullar för en stor sten.

  Läs mer om påskafton i Matteus 27:62-66

 (Josefin Fållsten i Dagen: Påskens fem dagar.2009)

Inga kommentarer: