2 mars 2017

Om du bara visste....

Det var så Jesus uttryckte sig i mötet med den samariska kvinnan: "Om du visste..."

Vad var det som skulle ske om hon bara visste? Om hon visste skulle hon be Jesus om det och han skulle ge det till henne. (Joh 4:10)

Det innebär att om vi bara vet vad Gud har att ge och vem han är, så skulle vi automatiskt be honom om det Gud har att ge, och han skulle ge det till oss.

Det enda som behövs, enligt Jesus, för att människor skal bli frälsta, är att de får veta vad Gud har att ge och vem han är, så skulle de be honom och han skulle ge det till dem.

Det är alltså bara kunskap om dessa två saker som behövs för att människor ska bli frälsta.

Men vem ska berätta det för dem? Är det kanske jag?

”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” (Joh 4:10 Bibel 2000)

/PB

Inga kommentarer: