23 sep. 2022

FALSKA LÄROR OCH DEN SUNDA LÄRAN – 1 Tim 1


Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 1

Läs bibeltexten här

 "...förmana somliga där att inte förkunna falska läror. (1 Tim 1:3) "...för alla som står emot den sunda läran." (1 Tim 1:19)

Här uppmanar Paulus Timoteus att förmana församlingarna att hålla fast vid den sunda läran. Han talar både om människor som lever på ett felaktigt sätt (v.9-19), och mot människor som tappat fokus och ägnar sig åt struntprat och ändlösa släktregister (v.4).

Uppmaningen är lika aktuell idag. Det är viktigt att hålla fast fokus, som Paulus uttrycker så här: "Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste" (v.15).


==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Jesus  har kommit för att frälsa syndare.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR TILL EFTERTANKE

 

På uppdrag av Gud - Vers 1

Paulus börjar med att tala om att han är apostel på uppdrag av Gud (vers 1). Han skriver brevet till Timoteus, som också har ett uppdrag från Gud. Och du som läser detta har också ett uppdrag från Gud. Det har vi alla. En del finner sitt uppdrag, andra finner det inte, några vet inte om att de har ett uppdrag och många bryr sig inte om att de har ett uppdrag.

Till eftertanke:
Hur ser mitt uppdrag ut? Försök att skriva ned det så klart som möjligt.

 

Varningar - Vers 3-11
Paulus varnar här för falska lärare (vers 1-7) och för att leva ett liv i uppror mot Gud (vers 8-11).

De falska lärarna är de som har förlorat fokus och befattar sig med myter och ändlösa släktregister och sådant som inte leder till en gudomlig undervisning i tron (vers 4).  De har förlorat målet ur sikte och vill hålla sig till lagen utan att förstå den (vers 6-7)
Till eftertanke:
Hur skulle du vilja beskriva en undervisning som håller målet i sikte? Vad bör den undervisningen handla om?

Sedan varnar Paulus för att leva ett liv i laglöshet och uppror mot Gud (vers 9-10) och ger exempel på ett sådant liv:
- de som misshandlar sin far och mor
- dråpare
- de som utövar otukt
- de som utövar homosexualitet
- slavhandlare
- lögnare
- menedare
- och alla som står emot den sunda läran

Till eftertanke:

Är listan lika aktuell idag, eller skulle den kompletteras med andra exempel?

 

Behåll fokus! - Vers 12-20

Varför kom Jesus till världen? Här får vi en tydlig förklaring till varför Jesus kom till världen: "Kristus Jesus har kommit för att frälsa syndare" (vers 15). Detta framgår också tydligt i den sammanfattningen av Bibelns budskap som vi brukar kalla "den lilla Bibeln" (Joh 3:26).

Vi som är kristna har fått som uppdrag att berätta detta för dem som ännu inte har omvänt sig till Jesus.

Till eftertanke:

- Det finns de som sällan talar om det som är det centrala budskapet i kristendomen. Man kan tala om många andra saker men kommer sällan till det centrala: Hur är det med mig och min församling?

- Paulus talar här om att lida "skeppsbrott i tron" (vers 19), utan att klart tala om vad han syftar på. Hur skulle du vilja definiera vad "skeppsbrott i tron" innebär.

Inga kommentarer: