22 sep. 2008

Trossamfundet Humanisterna

Sievert Öholm skriver i Världen i dag: "Vi har fått ett nytt trossamfund i Sverige. Namnfrågan är inte helt klar, men praxis skulle kunna uttolkas som ”Samfundet Ateistiska Humanister”, SAH.Överstepräst och antibiskop är Christer Sturmark. Han har hög social kompetens och mycket hög prat- och snackfaktor. Som meduttolkare av sitt ateistbudskap (antievangelium) har han hedervärda journalistkollegan Åke Ortmark och allvarssjungande artisten Eva Dahlgren. Hon som onekligen sett ”änglar gå genom rummet”, men ändå presenterar sig som ateist.

Att det handlar om religionssubstitut för Humanisterna framgår av deras senaste nyhetsbrev. Där berättas stolt att Historiska Museets utställning ” Maria- drömmen om kvinn­an”, är ett samarbete mellan museet, Eva Dahlgren och Humanisterna(!)."

Läs mer i Världen i dag>>

Inga kommentarer: