27 okt. 2016

Att «komma ut»

«Komma ut» har efterhand blivit ett vanligt förekommande uttryck. Det används huvudsakligen om homosexuella som har dolt sin sexuella läggning och som sedan kommer ut i öppenhet.

Nu kanske det kan vara dags för kristenheten i Sverige att ”komma ut” i det synliga.

Det talas öppet och positivt om många andra religioner och rörelser med rötter i Buddhism och hinduism, och de välkomnas öppet i skolor och i det offentliga rummet. På många skolor läggar man in Yoga på schemat. Men om man skulle lägga in kristen bön på schemat skulle det antagligen bli ett ramaskri.

För några år sedan satt jag i styrelsen för en arbetsgivarorganisation för ideella organisationer. Ett år fick styrelsemedlemmarna som julklapp en bok av Dalai Lama. Boken väckte uppskattning och ingen blev förvånad över gåvan. Vad hade hänt om styrelsen i stället fått en bok om Jesus Kristus? Förmodligen hade det varit provocerande.

I media överträffar man varandra att tala väl om Islam, medan kristendomen tigs ihjäl eller förlöjligas.

Är det inte dags för de kristna att ”komma ut” i det öppna i Sverige.

Jesus ropade en gång ”Kom ut!”. Ut ur klippgraven, inlindad i bindlar, kom Lasarus som blev levande igen (Joh 11:43-44). Sedan sa Jesus ”Befria honom och låt honom gå”.

Är det en bild på den kristna församlingen idag? Sittande i tystnad i sin grotta, inlindad i bindlar som hindrar den att gå?

Det är många som vill att församlingen ska förbli i sin grotta och inte ”komma ut”. Men i mötet med Jesus fick Lasarus nytt liv och kom ut i frihet.

Kan vi inte höra Jesu stämma ropa in i vår tid ”Kom ut?

/PB

Inga kommentarer: