16 okt. 2016

Tidig söndagsmorgon den 16 oktober på Jelöy

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Och höst. Och nästan vinter.

Under veckan som gick har vi varit i Dröbak och undervisat på kårens soldatförberedelsekurs. Den här gången hade vi fått i uppdrag att undervisa om Frälsningsarméns lärosats 7 och 8. Det är alltid intressant att fördjupa sig i de olika lärosatserna, men jag anser att det är en som är viktigare än alla de andra. Det är den första trosartikeln som talar om vår tilltro till Guds ord. Alla de andra trosartiklarna är konsekvenser av den första. Den lyder:
"Vi tror att Gamla  och Nya Testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att endast de tgör det guddomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv". Tänk dig det. Det är Gud som har givit oss Bibeln.

Under veckan återknöt jag kontakten med Benny, en av de nya kadetterna på Officersskolan. Han var elev på Jelöy folkhögskola för 35 år sedan. Jag har tidigare berättat om att vi har räknat ut att mer än 40 av våra elever på folkhögskolan under 80-talet blev sedan officerare i Frälsningsarmén. Men nu räcker inte det. Förra året gick Linda ut som löjtnant. Hon var elev på folkhögskolan för 30 år sedan. Och Benny har just börjat sin utbildning. Det tar lång tid för några att bestämma sig!

Benny hade också med sig några bilder från tiden på folkhögskolan. Bland annat en bild på skolans musikkår det året. Benny sitter på tredje plats på kornettraden, och den unga flickan mellan Benny och mig spelade tillsammans med Benny och mig en kornett-trio "12th Street Rag". Se bilderna nedan. Benny lovade dessutom att ta med en ljudinspelning från vår kornetttrio. Väntra bara ska ni få höra.
Jelöy folkhögskolas musikkår i början på 80-talet 


"12th Streeet Rag". Trombonisten i förgrunden var elev samma år som Benny och blev nyligen divisionschef någonsstans i England.


Här ser vi Linda till vänster om Rut då Linda jobbade för oss på Länerstahemmet i Stockholm på 90-talet  (Läs mer om det HÄR). Till höger om Rut ser vi Liv Bente, som är gift med Hans Nilsson, även han en gamma elev på folkgjögskolan och numera nyanställd rektor på samma skola. Liv Bente är numer föreståndare för Frälsningsarméns Gateospital i Oslo.

Men nu är det söndagsmorgon och snart dags att gå uppför backen till förmiddagsgudstjänsten på Moss kår. Och i morgon är det måndag och då börjar vi en löjtnantskurs för årets nybakade löjtnanter.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky
Inga kommentarer: