5 nov. 2008

Ska staten bestämma hur kyrkorna ska tro?

En kommentar på vårt tidigare inlägg "Massiv uppvaktning av riksdagen om äktenskapet - vill du göra din röst hörd? ", skriver:
"Tro inte att det stannar vid vid äktenskapen. Detta är en massiv kampanj mot kristendomen, så som vi traditionellt känner den. Redan under nästa mandatperiod tror jag att samfund som inte accepterar homosexuella på lika villkor som andra att förbjudas och pastorer kommer att fängslas, alternativt kommer Mona med anhang att se mellan fingrarna medan autonoma vänsterrörelser som AFA köttar runt med basebollträn och molotovcocktails i kyrkbänkarna."

Bara någon dag senare redovisar Dagen resultatet av en rundfrågning bland våra riksdagsmän. Dagen skriver:
"Många i riksdagen vill ha vigningstvång» En stor andel av riksdagsledamöterna vill tvinga präster att viga homosexuella. Men riksdagspartiernas officiella hållning är att det ska vara frivilligt. Det framgår av Dagens ”långtidsenkät”. Hittills har 70 ledamöter svarat. På Dagen.se kan du se vilka som svarar – och när."

Resultatet av undersökningen är skrämmande. Trots att det officiella budskapet som ständigt upprepas handlar att det inte ska vara något tvång för någon kyrka eller präst/pastor att viga samkönade par, så visar undersökningen att många riksdagsmän anser att kyrkorna ska tvingas att förrätta samkönade vigslar. Det är uppenbart att det finns en dold agenda hos många riksdagsmän. Först genomföra en ny lagstiftning om samkönade äktenskap, och sedan tvångsåtgärder mot dem som inte anpassar sig.

Ska staten bestämma vad kyrkorna ska tro? Det finns, och har funnits, många länder där staten med maktemedel har försökt kontrollerad hur kyrkorna ska tro. Sverige borde inte vara ett av de länderna.

peppebaron

Inga kommentarer: