20 aug. 2009

Konservativa kyrkor växer

Det finns en utvecklingstrend inom den globala kristenheten. Konservativa kyrkor växer och mer liberalt inriktade kyrkor minskar.

Steven Bruce har i sin bok "Religion in the Modern World" redovisat undersökningar från olika delar av världen som visar just detta. Konservativa, bibeltroende kyrkor växer medan mer liberateologiskt inriktade kyrkor minskar. Bruce redovisar att i vissa delar av världen växer de konservativa kyrkorna snabbare än befolkningstillväxten. Ett exempel är en stor kanadensisk undersökning som visar att konservativa kyrkor som pingströrelsen och Frälsningsarmén växer fortare än befolkningsökningen (Bruce sid. 84-85). En orsak till detta menar Bruce är att de liberala kyrkorna inte erbjuder det människor efterfrågar då de går till kyrkan. Människor förväntar sig att möta det gudomliga, övernaturliga i kyrkan.

Samma slutsatser redovisas i en svensk undersökning. Jag citerar från Dagen:
"Magnus Hagevi är statsvetare vid Växjö universitet och har analyserat frågeundersökningar som SOM-institutet gjort med 3500 personer och drar utifrån det slutsatser i nyutkomna boken "Politisk opinion och religiositet i Västra Götaland". Han konstaterar att det är stor skillnad mellan olika generationer.Inre religiositet drivkraft

-De äldre, som de i "förkrigsgenerationen" (födda 1940 eller tidigare), är oftast trogna: Går man till kyrkan så går man, nästan oavsett vad. Nu, hos dem födda på 1960-talet eller senare, är det den inre religiositeten snarare än den yttre som är motor och drivkraft.

Med en sådan utgångspunkt blir det tämligen meningslöst att gå till något som inte möter den inre längtan eller viljan, något som inte är tydligt och vägledande.

-En vän var nyligen på ett dop där prästen sa, typ: "Det finns ju olika religioner i olika delar av världen, beroende på kulturen. Här i Sverige råkar det vara kristendomen". Då minskar incitamentet att gå, då kan man lika gärna gå var som helst, säger Magnus Hagevi.

Om kyrkan däremot lär att kristendomen är speciell, att Jesus är centrum och att det är genom honom och bara honom som en människa kan få en gudsrelation - då ökar incitamentet enligt Hagevi.

Konservativa kyrkor växer
Den typen av tydlighet blir en motor snarare än skrämmer bort, och det är inget unikt för Sverige. Tvärtom.-Den här trenden är internationell: "Varför växer konservativa kyrkor medan andra, liberala går bakåt och slår igen" är frågan det funderas kring. Den trenden är kanske inte lika tydlig i Sverige, i alla fall inte om man bara tittar på nuet, men över tid är det likadant här. Det är de mer konservativa kyrkorna som ökat över tid."

Läs hela artikeln i Dagen>>

/PB

Inga kommentarer: