2 aug. 2009

Långvariga äktenskap gör människor lyckligare och nöjdare med tillvaron


Svenska Dagbladet rapporterar i en artikel om positiv psykologi och konstaterar att "Mycket av det som bidrar till att göra människor lyckliga, nöjdare med tillvaron och därmed starkare som individer är nämligen institutioner och sociala företeelser som entusiastiskt har övergivits."
Med tanke på det är det förvånande att så stora delar av det politiska etablissemanget så starkt nedvärderar äktenskapet, och till och med utropar "Död åt familjen", som en partiledare gjorde för inte så många år sedan.

Svenska Dagbladet skriver:
Positiv psykologi intresserar sig till stor del, men inte uteslutande, för vad som främjar och förhöjer mänsklig lycka. En viktig fråga är vilka institutioner som kan stödja lyckan. Och två av de bästa böckerna på den nya psykologins område är betecknade nog Ed Dieners och Robert Biswas-Dieners Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth (Blackwell, 2008) och det amerikanska psykologförbundets tidigare ordförande Martin Seligmans Verklig lycka: en handbok i positiv psykologi (Optimal, 2007).
Det är bland annat det här perspektivet som gör den positiva psykologin relevant för oss som engageras av bredare samhällsfrågor. Mycket av det som bidrar till att göra människor lyckliga, nöjdare med tillvaron och därmed starkare som individer är nämligen institutioner och sociala företeelser som entusiastiskt har övergivits. Dit hör exempelvis stabila familjeband, långvariga äktenskap och andra typer av varaktiga förhållanden. Stadiga gemenskaper i allmänhet, kan man säga.


Läs hela inlägget i Svenska Dagbladet>>

Inga kommentarer: