22 okt. 2009

Teologiprofessor: Internet har förändrat kristenheten

"Bilden av hela kristenheten kommer att förändras radikalt under de närmaste åren. Det menar den finsk-amerikanska professorn i teologi Veli-Matti Kärkkäinen. Och internet har redan förändrat kristenheten, anser han. Pingströrelsen och de karismatiska kyrkorna växer snabbt i världen, även om tillväxten är ojämn. Men det är inte den karismatiska rörelsens frammarsch som är den stora förändringen inom snar framtid utan det sker inom de traditionella kyrkorna."
Det skriver Dagen i ett reportage om Kärkkäinen. Kärkkäinen ser inte internet som ett hot mot kyrkorna, utan som ett naturligt inslag i kristenheten.

Professorn ser i framtiden en kommande positionering i två poler inom kristenheten. Den katolska kyrkan, med ca 1000 miljoner medlemmar och karismatikerna med ungefär lika många anhängare. Därefter kommer de ortodoxa kyrkorna och de övriga protestantiska kyrkorna som en klar minoritet.

Liknande strömningar inom kristenheten stöds av många religionssociologiska undersökningar. Bibeltroende församlingar ökar och bibelliberala församlingar minskar.

Som Kärkkäinen påpekar så behöver inte internet ses som ett hot för kristenheten. Den kan även ses som en tillgång. Det gäller bara att vi använder oss av den så att den kristna rösten finns med på den stora marknaden där dagens uppfattningar formas.

Den här sidan, http://www.rupeba.se/, vill vara just en sådan röst. Den försöker inte alls vara objektiv utan den vill föra fram ett starkt budskap om Bibelns trovärdighet och om Jesus som Herre. Inte bara över känslorna utan även över förståndet.
Även om vi ofta tar in artiklar som andra skrivit, så är urvalet av artiklar i sig själv opinionsbildande.

Så om du inte vill bli påverkad. Läs inte den här sidan. Det du läser på den här kan till och med förändra ditt liv.

peppebaron

Läs mer i artiklen om Kärkkäinen i Dagen>>

Inga kommentarer: