24 juni 2010

80 procent drogfria efter kristen behandling

Dagen redovisar en undersökning av behandlingsresultatet från LP-stiftelsens verksamhet.  Undersökningen har genomförts av filosofie doktor Ove Grape vid Umeå Universitet. Grape är inte själv kristen men har upplevt mötet med alla tidigare missbrukare som mycket positivt.
Dagen skriver: "Han konstaterar bland annat att vid intervjutillfället var nästan 80 procent drogfria, även om en del haft tillfälliga återfall.
- Det var trevligt att få göra undersökningen och få lära känna den världen lite, menar Ove Grape.
- Det är mycket sympatiska och generösa människor på olika sätt som jobbar inom verksamheten."

Inga kommentarer: