26 jan. 2013

Inför söndagen - Nåd och tjänst

Söndagens texter - Septuagesima:
Bibel 2000: Jon 3:10-4:11 | Fil 1:3-11 | Luk 17:7-10 | Ps 25:4-11

"Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er: ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen, och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta; både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris." (Fil 1:3-11)

Söndagens tema är nåd och tjänst. De finns kanske de som anser att den största nåden är att slippa tjäna, men där tar dom fel.

Det finns inget bättre liv än att leva för Jesus och ge sig ut i tjänsten. Det är att verkligen leva ett meningsfullt liv. Se bara hur Paulus sprudlar av livsglädje, till och med då han sitter i fängelse, då han tänker på tjänsten och sina medsyskon.

Han ber speciellt om två saker. Dels att deras kärlek ska växa och dels att de ska få urskillning för att avgöra vad som är väsentligt.

En växande kärlek borde vara naturligt för ett sunt kristenliv. Då man varit kristen i fem år borde kärleken till Gud och medmänniskor vara mycket större än då man var nyfrälst.

En bön om urskillning för att se vad som är väsentligt är en bön vi också borde be i våra församlingar. Det är så lätt att vi bara fastnar i våra interna församlingsaktiviteter och glömmer bort vad som verkligen är väsentligt. Det väsentligaste av allt är att berätta för andra människor att Gud älskar dem så mycket att han inte vill att någon enda ska förgås utan att ha evigt liv. Det är det som är det väsentliga. Att hindra att människor förgås, därför att ingen berättade för dem om Jesus. 

Du är också kallad till den tjänsten. Av bara nåd. 

Peter Linck uttryckte förhållandet mellan tjänst och nåd på ett fint sätt i sin sång (Nummer 523 i Frälsningsarméns sångbok):
"Tack att du , Herren, valt mig att tjäna.
Tack att av nåd jag får följa dig.
Hjälp mig att leva helt i din vilja.
Hjälp mig att gå dit du sänder mig. 

    Nåd bara nåd, nåd bara nåd
    Tänk att få tjäna av nåd, bara nåd."

Inga kommentarer: