6 jan. 2013

TRETTONDEDAG JUL - Guds härlighet i Kristus

Söndagens texter:
-Jes 49:5-7
-2 Kor 4:3-6
- Joh 8:12
- Ps 72:10-15

Det lilla ljus jag har, det ska få lyda klart
"Om mitt evangelium är dolt är det dolt för dem som går förlorade.
Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre, och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus."  (2 Kor 4:3-6)

"Gud har lyst upp mitt hjärta", skriver Paulus. Det är vad som händer då jag tar emot Jesus och blir frälst. Det tänds ett ljus därinne som lyser upp i mörkret i mitt inre.

"Jag är världens ljus" säger Jesus (Joh 8:12). Då vi blir frälsta, tar vi emot Jesus och blir ett tempel för den Helige Ande. Jesus, som är världen ljus, bor i mig. Han har tänt sitt ljus i mig.

Dessvärre finns det många kristna som lyckas dölja det ljuset. Men poängen med att ha ljuset inom sig är att ljuset ska kunna sprida sitt sken (2 Kor 4:6).

Det är det som är vår uppgift som kristna. Att lysa för Kristus. Att göra den här världen till en ljusare plats. Det är vår uppgift och därför säger Jesus till oss idag: "Ni är världens ljus" (Matt 5:14).

Många säger att de inte kan göra så mycket, att de inte har förmåga att åstadkomma något för Guds rike. Det är fel! Sätt igång och lys för Jesus. Släpp fram ljuset. Låt Jesus lysa genom dig.

 

Inga kommentarer: