13 feb. 2014

Bonden måste gå ut två gånger

Vi som läser bibelläsningsplanen UTMANINGEN läste igår berättelsen om den växande säden:
" Jesus sade: "Guds rike är likt en man som sår säd i jorden. Han sover och stiger upp, natt följer på dag och säden kommer upp och skjuter i höjden, han vet själv inte hur. Av sig själv ger jorden gröda, först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran, eftersom skördetiden är inne." (Mark 4:26-29)

Poängen är att växten sker utan bondens ansträngning. Han sover och lever som vanligt medan säden skjuter i höjden. Han förstår inte ens hur det går till.

Men det är två saker bonden måste göra. Annars blir det ingen växt och ingen skörd. Först måste han gå ut och (vers 26). Sedan sker miraklet i det tysta. Men bonden måste gå ut en gång till. Annars blir det ingenting. Bonden måste gå ut och skörda (vers 29).

Du kanske upplever att du sår och sår, men ser inget resultat. Tänk om det finns en skörd att hämta in och att du istället för att ta hem skörden bara fortsätter att så. Lärjungarna trodde inte att det fanns någon skörd som var mogen. Men då sa Jesus: "Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd." (Joh 4:35)

Se dig omkring. Kanske finns det en skörd att hämta hem i ditt åkerfält. Bonden måste gå ut två gånger. Annars blir det ingenting.

Inga kommentarer: