6 apr. 2016

Herrens kärleksfulla respons på bedrövelse

David Wilkerson - November 2009

Jag är så förundrad över vår Herres kärleksfulla respons på bedrövelse. När jag läser Bibeln ser jag att ingenting rör vår Gud mer än den själ som är utom sig av bedrövelse.

Bedrövelse definieras som "djup sorg" eller "sorgsenhet orsakad av extrem smärta." Jesaja berättar för oss att Herren själv är förtrogen med denna väldigt plågsamma känsla: "Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet" (Jesaja 53:3).

Vi ser ett mäktigt exempel på Guds kärleksfulla respons på bedrövelse i Markus 5. Detta kapitel innehåller Jesus möte med Jairus, en synagogföreståndare, och en kvinna med kroniska blödningar.
Som föreståndare för synagogan i Kapernaum var Jairus del av ett religiöst system som hade förkastat Jesus. Vi vet inte vad Jairus själv tänkte om Kristus, men vi vet att han hade bevittnat hans helande kraft. Det var mest troligt i Jairus synagoga som Kristus helade en man med en förtvinad hand. Och Jairus var antagligen i folkmassan när Jesus kastade ut onda andar som skrek, "Du är Guds Son" (Markus 3:11).

Jairus måste även ha känt till om Jesus mäktiga verk i andra städer som Korasin och Betsaida. Han och de andra äldste i Kapernaum använde sitt stora inflytande för att förkasta honom, vilket föranledde Jesus att säga, "Och du, Kapernaum, skall väl du bliva upphöjt till himmelen? Nej, ned till dödsriket måste du fara. Ty om de kraftgärningar som är gjorda i dig hade blivit gjorda i Sodom, så skulle det ha stått ännu i dag" (Matteus 11:23).

Men nu, när vi läser Jairus berättelse i Markus 5, finner vi att sorg har kommit till föreståndarens hus. Hans tolvåriga dotter ligger till sängs "på sitt yttersta" (Markus 5:23). Helt visst fick detta Jairus att ta sig en ny funderare om Jesus.

Det var en fruktansvärd sorg som förde Jairus till Kristus.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: