21 apr. 2016

Johan Ögrim - del 2 (av 2)

Det första inlägget om Johan Ögrim kan du läsa HÄR.

Från tiden som divisionschef i England
"På lördagskvällen samlade han soldaterna klockan sju från en eller ett par kårer till soldatmöte. Först skulle de inspireras, eldas, svärden skulle slipas - sedan Marsch framåt i Jesu namn!
   Soldatmötena med en rik och lång bönestund brukade räcka framåt tiotiden. Då satt man sig i rörelse....
...Klockan elva stängdes krogarna. Då raglade de ut, arbetare och unga flickor, gummor, åldringar, till och med barn, rusiga, stojande, skrikande, sjungande, en del med fyllda brännvinsbutelsjer i händerna.
   Men då kommo Johan Ögrim och hans trupp.
   Vid tiotiden hade man satt sig i marsch, musiken och fanorna främst, och så drog man genom gatorna, sjungande frälsningssånger och trumpetande. Utanför de öppna krogdörrarna, ur vilka rusiga män och kvinnor strömmade ut, stannade man, och Johan Ögrim gav sin appell: ´Come drunk - come sober!´ (Kom rusig - kom nykter)."
Där inbjöd man till nattmötet som skulle börja klockan tolv.

Johan Ögrim ledare för Frälsningsarmén i Norge - Om tungotal
"Det var vid denna tid, i början av februari 1907, som general William Booth åter besökte Kristiania. På något av hans möten, som voro mycket starkt besökta och under vilka en mäktig ande var utgjuten, började några, om det var frälsningssoldater eller andra troende, tala i tungor. Några officerare ville skynda ned för att föra ut dem. Kommendör Ögrim frågade generalen hur man skulle förhålla sig. då sade gamle generalen - enligt vad fru Ögrim berättat: ´Stoppa inte det där! Jag gjorde en gång i Wales. Jag tyckte jag inte ville ha med det. Då stannade väckelsen´."

Johan Ögrim ledare för Frälsningsarmén i Sverige
"Kommendör Johan Ögrims chefskap i Sverige var mycket, såsom det på flera håll omvittnats, en samlingens och väckelsens tid för Frälsningsarmén. Det var icke ovanligt att man på en landsortskår under några månader fick bedja med 300-400 frälsningssökande och hade soldatinvigningar med en femtio, sextio soldater åt gången. Själv ledde kommendör Ögrim några stora soldatinvingningar på Hippodromen i Malmö, då vid ett tillfälle 100, vid det andra 125 soldater ställdes under Frälsningsarméns fana."

Johan Ögrim i Tyskland
Sina sex sista år i aktiv tjänst tillbringade Ögrim i Tyskland, ett land i total misär efter det första värlskriget. Där gjorde Frälsningsarmén enorma humanitära insatser som räddade livet på många svältande människor.
"När kommendör Ögrim efter sex års arbete i Tyskland, lämnade detta verksamhetsfält, där han först och främst är ihågkommen som en rent evangelisk arbetare, utgjordes Frälsningsarmén där av bortåt 500 officerare och 8.000 soldater. Den hade på de sex åren blivit mer än fyrdubblad.
   ´Kommndör Johan Ögrim´, skriver överstelöjtnant Gruner ´har i Tyskland och i alla frälsningsofficerares och soldaters hjärtan rest sig en minnesstod, som skall bestå. Stor skall vår glädje bliva att en gång i evighetens ljusa land få möta dig, du man efter Guds hjärta´".

Inga kommentarer: