21 apr. 2016

Om avfällingar, fängelsekunder och om starten i Oslo

Då jag letade efter något att läsa i bokhyllan fann jag en gammal bok om Kommendör Johan Ögrim skriven av Nils Hydén. Den gavs ut av Stridsropets tryckeri i Stockholm 1939 och kostade då tre kronor och femtio öre. Det framgår av första sidan att den tillhört Ruts mamma och att hon fick den i juni 1939.

Här kommer några intressanta citat ur boken.

Den nya tonen
Det berättas om skolläraren Ögrims första besök på Frälsningsarmén:
"Vad dom särskilt slog honom vid detta och andra möten, som han bevistade, var ´den nya tonen´, den starkt framträdande förkunnelsen av pånyttfödelsens under och nödvändighet samt Hanna Ouchterlonys förkunnelse av helgelsens välsignelse.
   Pånyttfödelsen och den levande tron såsom villkor för frälsningen hade ju förkunnats förut, tidvis, alltifrån Luthers och George Fox dagar, ja , långt tidigare i små bönekretsar och sammanslutningar som i alla tider utgjort ´den verkliga kristenheten´. Men i de stora kyrkosamfunden var denna sanning glömd och förbisedd."

Templet i Stockholm
Johan Ögrim blev sedermera officer i Frälsningsarmén och hans första förordnande som kapten var att bli den förste ledaren i det nya Templet på Stockholms första kår, som på den tiden hade omkring 600 aktiva soldater. Johan Ögrims förordnande på Templet varade i tre och en halv månad och under den tiden "böjde sig över fem hundra själar för Kristus".

Avfällingar
Bland alla tuentals människor som blev frälsta på Frälsningsarmén den första tiden, hände det att några blev avfällingar. Johan Ögrim skriver:
"Frälsningsarmén får många avfällingar, har man sagt. Jag vet att det är så och har alltid trott att detta berott på de personers föregående liv, vilka sluta sig till oss. Nu börjar jag se en annan orsak: Avfällingar i hjärtat finns i massor inom varje samfund. Men där Kristuslivet pulserar friskt inom samfundet, bliva de snart uppenbarade, kända under sitt rätta namn och avsöndrade. - Ve, det samfund, vars hemliga avfällingar äro goda medlemmar".

Frälsningssoldater i fängelse
"I lördags den 25 januari mötte jag våra kära kamrater Kapten Augusta Härnström, Löjtnant Kristina Pettersson och Kadett Engberg i Vadstena och höll tillsammans med dem ´fångmöten´....
   Som bekant ha dessa tre suttit i Örebro fängelse i tretton dygn, emedan de sjungit, bedit och talat om frälsning efter klockan nio på aftonen...
   Lördagens möte hölls, som sagt, i Vadstena. Lokalen var alldeles fullsatt av en ivrigt väntande skara. Nu öppnades dörren, och f.d. fångarna inträdde, iklädda gångdräkten. Det var en gripande syn att se dessa unga flickor, iförda brottslingens skepnad, och jag såg hur brått många fingo efter näsduken då de betraktade dem."

Starten i Kristiania 
Det berättas om de första mötena i Oslo i den alltför trånga, nyuppförda lokalen vid Grönland 9. Den rymde bara 600 personer.
"Det var som att öppna en sluss. Efter en kvarts förlopp bröt det löst. Från alla delar av rummet strömmade folk fram till botbänken. Somlig klevo direkt över bänkarna. Gråtande kvinnor hjälptes fram genom trängseln av troende vänner. Fyrtiotre själar blev frälsta den första kvällen.....
.... Nej, det beror inte på oss människor. Men när Gud finner villiga och lydiga hjärtan, då fyller han dem med sin helige Ande. Det var villiga hjärtan, ´döpta i helig Ande och eld´, som nu öppnade Frälsningsarméns verk vid Grönland 9.....
.... Icke tredjedelen av dem som önskade kunde komma in - dess större blev längtan i deras hjärtan. Folk stod timme efter timme och tittade in genom fönstren.


Inga kommentarer: