2 feb. 2017

Ni tänker fel!

Vid ett tillfälle säger Jesus till några saddukeer: "Ni tänker fel" (Matt 22:29). Men Jesus säger inte bara att de tänker fel, han säger också de två orsakerna till att de tänker fel:
- ni kan inte skriften
- ni vet inget om Guds makt
Vad skulle Jesus säga till kristenheten i Sverge idag? Tänker vi också fel? Behöver vi också ta till oss de två orsakerna till att vi tänker fel?

Kan vi skriften?

För några generationer sedan var vi ett bibelläsande folk. Guds folk läste Guds Ord överallt, inte bara i kyrkorna. Det fanns en bibelläsartradition som fick benämningen "läsare". Jag är rädd att stora delar av Guds folk idag har slutat att regelbundet läsa Bibeln. Och det gäller i hög grad både församlingsmedlemmar och dem som står fram i talarstolarna.

Vet vi något om Guds makt?
Mycket av den kristna verksamheten idag räknar inte med Guds makt. Vi sätter i stor utsträckning vår tillit till våra egna kunskaper och resurser. Vi förväntar oss inte längre Guds övernaturliga ingripande, utan litar i stället på våra egen förmåga.

Jag önskar att jag har fel, men jag tror att vi befinner oss i samma kategori som de saddukeer som Jesus talade med en gång: Vi tänker fel!

Låt oss ännu en gång få uppleva en bibelväckelse. En törst hos Guds folk att läsa Guds Ord. Inte bara som en plikt, utan som en oemotståndlig längtan att få höra Gud tala till oss genom sitt Ord.

Låt oss få en förnya tilltro till att Gud både kan och vill bryta igenom i vår tid med sin makt. Låt oss förstå att Jesus menar vad han säger "utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5). Låt oss ännu en gång sätta vår lit till Gud och inte bara till varandra.

Amen=Låt det ske!

/PB

Inga kommentarer: