29 jan. 2017

Tidig söndagsmorgon den 29 januari

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Den gångna veckan har vi tillbringat flera dagar på Frälsningsarméns kursgård i Plön i norra Tyskland. Plön ligger mellan Puttgarden och Lybeck.

Vi var inbjudna dit av Frälsningsarmén i Danmark/Grönland för att tala på en "Spiritual Retreat" för alla officerare och några av ledarna för de sociala institutionerna.

Efterhand som dagarna gick i Plön förstod vi att vi träffat de flesta av de 70 deltagarna vid något tidigare tillfälle. Under 1980-talet och även någon gång i början av 2000-talet har Rut och jag talat på Danmarks påskbibelläger, och många av deltagarna påminde oss om att de deltagit på någon av dessa läger. Några berättade till och med att det var där de hade sagt ja till Jesus.

Temat för undervisningen var "Gå in i Hans närhet... så att du kan gå ut i Hans kraft". Under dagarna i Plön var det många som sökte sig fram till förbön både för att söka sig närmare in i Hans närhet och för att bli fyllda av Hans kraft för att kunna gå vidare i den tjänst Gud kallat dem till.

Det var med stor tacksamhet till Gud som vi lämnade alla gamla och nya vänner i Plön. Gud påminner oss ständigt om människor vi mött under dagarna i Plön och vi får fortsätta att be för dem.

Så vill jag önska dig en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

Inga kommentarer: