30 juni 2017

Debatt angående Krubbans förskola i Umeå

Vi tänker inte sluta med bordsbön för att kommunen vill det!
Debattinlägg i Dagen av Kjell Olausson och Lars Beijer

"Låt kristna förskolor få vara på kristen grund – bara de följer lagen!
Vi – enskilda personer, företag, organisationer och kristna förskolor – förväntas att följa de lagar som reglerar hur samhället ska fungera. Detta gäller också kommuner och de politiker och tjänstemän som utövar tillsyn över konfessionella förskolor. Ett aktuellt exempel visar att det kan brista i kommuners kunskap kring denna lagstiftning. Förarbetet till en lag är en stark rättskälla som är till hjälp att tolka ett lagrum. Denna tolkning bör göras på ett mer professionellt sätt.

Undervisning vid en kristen förskola ska vara icke-konfessionell. Kring detta finns ingen tvekan. Utbildning – som är ett vidare begrepp och omfattar själva verksamheten – får dock ha konfessionella inslag. Det är här bristen på förståelse främst förekommer hos kommuner, trots att tydlig definition finns i 1 kap. 7 § skollagen.

I förarbetet till skollagen är det tydligt angivet några moment som kan inrymmas i begreppet konfessionellt inslag.  Bedömningen är att ”Det kan exempelvis röra sig om bordsbön, högläsning av religiösa berättelser eller kyrkobesök”. För de flesta kommuner, politiker och handläggare är detta naturligt, men inte för alla."

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: