9 juni 2010

Judarna - Guds egendomsfolk

Gazakonflikten aktualiserar frågan om judarna som Guds egendomsfolk. Kan Israel uppföra sig hur som helst och ändå räkna med Guds sanktion?
Teologie doktor Göran Lennartsson skriver i Dagen under rubriken "Judarna är bärare av Guds löften":

"I en tid då delar av svensk kristenhet riskerar att bli alltmer teologiskt grumliga i sin hållning till judar och skeptiska till Israel, är det angeläget att fördjupa studiet av Bibeln".

I en tid då bibelkunskapen minskar hos de troende och läsartraditionen från väckelsetiderna inte längre hålls levande riskerar kristna att grunda sina ställningstaganden och sin förståelse av Israels roll i världshistorien på tillfälliga strömningar i tiden av vad som är politiskt korrekt.

Mikael Karlendal kommenterar på sin blogg att även om det är naturligt för en kristen att stå på Israels sida i konflikten innebär det inte att allt som Israel gör kan rättfärdigas:
"Som bibeltroende kristen är det självklart att man i princip alltid är för Israel och det judiska folket. Vi vill nämligen välsigna det Gud välsignar, vi vill vara för det folk som Gud är för. Om Gud har utvalt det folket och gett dem det landet, då vet vi att det inte är Gud som skjuter raketer mot israeliska civila, som sänder självmordsbombare eller som skickar fartyg med stöd till terroristregimer. Det betyder dock inte, att jag som kristen måste tycka att alla enskilda handlingar av alla enskilda judar eller israeler är bra. Jag har samma syn på dem som på andra människor – vi är alla syndare och ibland gör vi alla fel."

2 kommentarer:

Dessa mina minsta bröder sa...

Jag är ingen teolog men jag ser konsekvensen av denna bibeltolkning är att man stöder en stats brott mot folkrätten Jag tycker Göran Lennartsson, teologie doktor borde föra en dialog med sina kristna palestinska kolleger.
läs vad jag skrev
http://dessaminaminstabroder.blogspot.com/2010/06/valsigna-israel-2.html

Rolf Bertil Ericsons Blogg sa...

Jag håller med om att den bibeltolkning som hävdar att staten Israel är detsamma som Guds egendomsfolk har hamnat rejält snett. Skiljemuren mellan judar och hedningar har rivits av Jesus. Se Ef. 3:11 ff