10 dec. 2016

Synden att ljuga

Pastorn sa i slutet på gudstjänsten att han nästa söndag skulle tala över ämnet "Synden att ljuga". Han bad också församlingen att förbereda sig för nästa söndags predikan genom att läsa Markusevangeliets 17:e kapitel.

Nästa söndag då pastorn skulle predika bad han dem som hade kommit ihåg att läsa Markus 17 att räcka upp handen.

Samtliga i församlingen räckte upp handen. Pastorn talade då om att det bara finns 16 kapitel i Markuevangeliet och att han nu skulle börja sin predikan om synden att ljuga...

Inga kommentarer: