4 jan. 2018

Ta Gud på orden - del 2

Har Guds folk förlorat kontakten med Guds ord?

Den första förutsättningen för att kunna ta Gud på orden är att veta vad som står i Guds ord. Jag har en känsla av att vi inte längre läser speciellt mycket i Guds ord.

Bibeln var i tidigare generationer en gemensam referensram för svenska folket. Man kände till bibelberättelserna. Man kände till vad Guds ord innehåller.

Men även de kristna läser inte längre Bibeln i samma utsträckning som man gjorde förr. Inom väckelsekristendomen var det självklart att man läste Bibeln både i kyrkan och privat. "Läsare" var ett namn som användes på väckelsekristna för att de var så ivriga att läsa Bibeln. Men idag är det dåligt ställt med bibelläsandet bland de kristna. Du kanske inte håller med. Du kanske tycker jag har fel. Men om du tycker det hoppas jag att du har rätt och jag har fel. Men dessvärre tror jag att det är jag som har rätt.

Hur ska man kunna ta Gud på orden om man inte känner till vad han säger?

Varför är det så viktigt att läsa Bibeln? Jo, hela den kristna tron vilar på det som står skrivet i Guds ord.

Det viktigaste budet är enligt Jesus att älska Herren av hela vårt hjärta (Matt 22:37). Men vem är det som älskar Jesus? Jesus talar om vem det är som älskar honom. Det är den som håller sig till hans ord. "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord" (Joh 14:23). Flera gånger i Bibeln bedöms vår kärlek till Jesus efter vårt förhållande till Guds ord. Det räcker inte bara att säga "Jesus, jag älskar dig" gång på gång i en lovsångskör. Det är viktigt att säga det, men ändå viktigare att göra det, och enligt Jesus uttrycks vår kärlek till honom genom att vi håller fast vid Guds ord.

Vi är kallade att göra lärjungar av alla folk. Men vad är egentligen en lärjunge? Hur definierar vi lärjungaskapet? Jesus definierar lärjungaskapet i Joh.8:31: "Om ni förblir i Guds ord, är ni verkligen mina lärjungar". Tänk att Jesus definierar lärjungaskapet utifrån vårt förhållande till Guds ord. Om man drar ut konsekvensen av Jesu definition skulle man kunna säga är att om vi inte förblir i Guds ord är vi verkligen inte hans lärjungar.

Om vi inte läser Guds ord älskar vi alltså inte Herren, och om vi inte förblir i Guds ord är vi inte hans lärjungar.

Den första förutsättningen för att ta Gud på orden är att vi vet vad Guds ord säger. Bli en aktiv bibelläsare. Läs en portion varje dag och tänk igenom vad Gud vill säga dig. I den första psalmen berättas det om en salig man. Det är en människa som har sin lust i Herren lag och läser den dag och natt.

Det finns många sätt att lägga grunden till en regelbunden bibelläsning. Ett sätt är att vara med i UTMANINGEN. Om du inte redan har anmält dig till UTMANINGEN kan du göra det nu. vi läser Gamla Testamentet på två år, ett kapitel om dagen. Du behöver bara skicka ett mail till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN så kommer du varje morgon att gå ett mal med en kommentar till dagens kapitel.

Inga kommentarer: