24 feb. 2018

Inför söndagen den 26 februari

DEN KÄMPANDE TRONN
Andra söndagen i fastan 1 Mos 32:22-31, 2 Kor 6:1-10, Matt 15:21-28, Ps 130
Din tro är stor säger Jesus till en kvinna från Sidon (nuvarande Libanon) i dagens text från Matteus 15. Läser vi hela sammanhanget förstår vi att den här kvinnan inte varit fri från prövningar, hon hade fått kämpa för sin tro.

För att förstå denna berättelse behöver vi se att det är två parallella handlingar som möts i den här berättelsen – Jesu kallelse först till det judiska folket och en enskild människas rop på hjälp.

Bakgrunden är att den högsta religiösa eliten hade kommit upp från Jerusalem till Kapernaum. Man ifrågasätter Jesus och det blir en diskussion om det är yttre regler eller hjärtats inställning som är viktigast. De tog anstöt av Jesu svar (Matt 15:12) och planerar att röja Jesus ur vägen. Jesus tvingas i princip bort från både Judéen eller Galiléen. Under en period drar han sig undan västerut in på hedniskt område. I Mark 7:24 står det att han tog in i ett hus och ville inte att någon skulle få veta det.
Trots detta söker en kvinna upp Jesus, hennes dotter plågas svårt av en demon.
Eftersom Jesus botar dottern vet vi att det är Jesu vilja att gripa in. Han har tidigare gjort ett liknande under på distans när en officer hade en sjuk tjänare hemma (Luk 7).

I dialogen mellan kvinnan och Jesus, som liknar Jakobs brottningskamp med Gud, ser vi hur Jesus prövar hennes tro. En tro som aldrig varit kämpande blir en ytlig tro. Den går inte på djupet, får inga rötter.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: