3 feb. 2018

Inför söndagen...

Kydelsmässodagen -  UPPENBARELSENS LJUS
1 Sam 1:21-28, 1 Joh 1:5-7, Luk 2:22-40, Ps 138

- Från www.kyrkoaretstexter.se -
Kyndelsmässodagen firas till minne av den dag då Jesus bars fram i templet (Luk 2:22-40).

Josef och Maria var noga med att följa den judiska lagen. Det påpekas i vers 23, 27 och även i Matt 1:19.
 Ordet lag förekommer fem gånger i detta kapitel. Lukas anger två olika ritualer som båda skedde i templet. Följde de traditionen tog Josef med sig Jesus den 31 dagen för "Pidyon haben" - återlösningen. Tio dagar senare gick familjen tillsammans till templet för att offra de två duvorna för Marias rening. Det är vid det tillfället mötet med Symeon och Hanna sker, se vers 25-38.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: