17 dec. 2008

Du är bra och du duger. Eller?

Du är bra och du duger är ett uttryck som hörs allt oftare. Och visst är det ett viktigt budskap. Tänk vad många som lider av sin egen självbild. Tänk vad många som lider av prestationsångest, ångest för sitt utseende, ångest för att inte vara god nog, ångest för att inte vara intelligent nog.

Det är viktigt att vi har en sund självspekt för att kunna visa andra lärlek och omtanke. Om vi ständigt går och ser på oss själva som misslyckade blir lätt våra reaktioner mot andra människor fyllda av självförsvar och fruktan för att "tappa masken."

Man måste ha en viss respekt och kärlek till sig själv för att kunna leva efter det viktigaste budet i Bibeln att älska Herren över allt annat och sin nästa som sig själv. Om man inte har en sund kärlek till sig själv blir det svårt att älska Herren. Då ser vi lätt till och med på Jesus som någon som fördömer oss för att vi inte når upp till hans förväntade standard. Om man inte har en sund kärlek till sig själv kan man inte heller älska någon annan.

Men, ibland tar man uttrycket att man duger som man är som ett försvar för att inte behöva ta ansvar för sitt liv. Om man alltid kommer försent och aldrig visar andra respekt och bara tänker på sig själv kan det vara lätt att säga: "Sådan är jag!" (Underförstått, men jag duger och är OK i alla fall).

Föräldrar som älskar sina barn accepterar aldrig sina barn som de är utan försöker hela tiden förändra dem till något annat. De försöker få sina barn att gå, fast de hellre vill krypa. De försöker få sina barn att äta fast de inte vill äta. De försöker få sina barn att bajsa i pottan, fastän barnet tycker det är enklare att bajsa i blöjan.

Ibland hör vi "du är bra som du är"-budskapet smyga sig in i förkunnelsen i kyrkorna. Men Jesus dog faktiskt på korset för att du inte är bra som du är. Jesus vill att du ska bli förvandlad. Jesus vill förvandla den här världen genom förvandlade människor.

Det är ingen bra förkunnelse att säga till den som misshandlar sin fru: "Det är OK. Du är du och du duger." Det är ingen bra förkunnelse att säga till utövande pedofilen: "Det är helt OK. Du måste bara bejaka och acceptera sin läggning. " Det är ingen bra förkunnelse att säga till medelsvensson som betalar sin skatt och aldrig kör för fort att han är helt OK som han är. Ingen kommer till himlen bara genom att vara snäll och inte deklarera falskt. Det behövs mer än så och det var därför Jesus dog på korset.

Jag skrev nyligen i inlägget Bereden väg.. om Johannes döparens förkunnelse: "Det var inget budskap som strök medhårs. Han predikade inte att "Du är OK som du är", eller "Du är du och du duger". Han predikade det motsatta: "Det är inte OK som du lever. Du lever i synd. Du måste ångra dig och vända om." Han sa till och med: "Ni huggormsyngel!...Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen!"

Stanley Sjöberg skriver i en artikel i Dagen:
"I den större delen av den kristna gemenskapen innebär teologin om Kristi försoning att Jesus tog vår skuld och vårt straff, men att han också i dödsriket besegrade djävulens makt som "åklagaren" för att ge frälsning till oss alla. Det här är en övertygelse bland katolska teologer, ortodoxa och evangeliskt kristna genom hela historien och det som predikas globalt överallt där tron på Jesus förkunnas.
I Europa har dock en omskrivning av försoningsteologin allt mer börjat dominera. Det har blivit vanligt att försoningen framställs som ett accepterande av oss människor sådana vi är, utan behov av att bekänna skuld och behöva förlåtelse. Det är en nedmontering av trons värdegrund, då försoningen dessutom skulle innebära att Gud själv blir som vi och att Jesus kom för att göra synden acceptabel inför Gud. "

Om det är så att vi duger som vi är så måste Jesus ha missuppfattat situationen totalt. Han trodde att han måste dö på korset för att vi ska kunna ta emot förlåtelse och bli förvandlade till det han tänkt för oss.

Det är helt säkert att vi får komma till Jesus precis som vi är - man han älskar oss alltför mycket för att låta oss förbli det vi är.

peppebaron

Inga kommentarer: