13 nov. 2015

Nu bär dom in dem igen....

Då man i Gamla Testamentet förberedde sig för väckelse bar man ut avgudabilderna av Ashera och Baal och rensade Guds Tempel.

"Kungen befallde översteprästen Hilkia, prästerna närmast under honom och tröskelväktarna att de skulle från Herrens tempel skaffa undan alla föremål som tillverkats för Baal och Ashera och himlens hela härskara....
Asherapålen i Herrens hus tog han bort och förde den till Kidrondalen utanför Jerusalem; där brände han den och krossade den till stoft, som han sedan kastade ut på den allmänna begravningsplatsen." (2 Kung 23:4-6)

Idag har man börjat välkomna de främmande gudarna in i våra kyrkor igen: I Dagen kunde man nyligen läsa att "Sjömanskyrkans kapell ska öppnas för andra religioner genom att märka ut riktningen mot Mecka och plocka undan kristna symboler, som en service till muslimer och andra religionsutövare."

I budorden kan man visserligen läsa att vi inte ska ha några andra gudar jämte Gud, men önskan att vara politiskt korrekt och öppen för andra religioner står tydligen över detta bud.

/PB

Inga kommentarer: