3 nov. 2015

Var ligger missionsfältet?

Jesus sa till sina lärjungar att de skulle lyfta upp blicken och se på fälten som redan vitnat till skörd (Joh 4:37). Men var ligger fälten som har vitnat till skörd? Var ligger missionsfälten idag?

I tidgare generationer stod det helt klart för folk i Sverige att missionsfältet var något som låg långt borta. Både geografiskt, kulturellt och teologiskt. Hundratals kristna i Sverige svarade på Guds kallelse att resa ut i världen och få människor frälsta.

Det kanske inte är lika tydligt idag var missionsfältet ligger. Idag kanske vi inte behöver resa lika långt bort för att finna männsikor som inte har tagit emot Jesus. Istället för att vi reser ut till missionsfältet, kommer missionsfältet till oss. Åke Hällzon skriver i Hemmets Vän om de hundratusentals troende muslimerna som kommer till Sverige och som behöver höra om Jesus. De är ett aktuellt missionsfält idag och många borde ta till sig Jesu uppmaning att lyfta blicken och se de möjligheter som ligger framför våra ögon och våra kyrkdörrar.

Ett annat missionsfält är några miljoner sekulära svenskar. Kanske är det den första generationen svenskar på många år som är analfabeter då det gäller kristen tro. Här behövs det också människor som lyfter blicken och ser sig omkring utanför de trygga kyrkväggarna. Kristna som ber om den Helige Andes kraft så att de med frimodighet kan berätta att det finns nytt liv att få i Jesus Kristus.

Men jag undrar om inte det största missionsfältet just nu finns innanför kyrkväggarna. Jag läste för en tid sedan en präst i Svenska Kyrkans som skrev "vi har vant oss att förhålla oss till en sekulariserad omvärld, men hur ska vi klara att leva i en sekulariserad kyrka?"

Jag hade en god vän, som nu är hemma hos Herren, som skämtsamt brukade säga om sig själv att han tillhörde Frälsningsarméns kristna grupp. Det var ett skämt och alla som hörde honom uppfattade det som ett skämt. Men det verkar som om verkligheten har hunnit ifatt min gode vän. Jag läste häromdagen i Dagen att man håller på att starta ett nätverk inom Svenska Kyrkan för dem som tror på Bibeln. Dessvärre rör det sig inte i detta fallet om ett skämt. Det är på allvar. Man kan ju funderar på vad de tror på som inte tror på Bibeln.

Tänk om det är den kristna församlingen som är vårt viktigaste missionsfät idag? Människor som kallar sig kristna och finns med i den kristna gemenskapen utan att tro på Bibeln. Det kan vara människor som har förlorat sin tro men som ändå finns med och är aktiva i församlignen. Eller det kan vara de som en gång trodde att Bibeln menade vad den sa, men som efterhand har kompromissat och anpassat sig till världens sätt att tänka.

Vad skulle inte kunna hända om tusentals ljumma kristna öppnade sig för ett nytt möte med Gud och blev brinnande kristna. Tänk vad som skulle kunna ske i Sverige om hundratusentals namnkristna blev blod-och-eld-kristna, renade i Jesu blod och brinnande av Andens eld. Tänk vad som skulle kunna ske i Sverige om dessa reste sig som en armé och återerövrade den tro som medelsvesson förlorat!

/PB

Inga kommentarer: