31 juli 2020

Har vi kommit dit?

William Booth fick en gång frågan av en rep
orter om hur han såg på kristenheten i framtiden. Hans svar var:

Den största faran med 1900-talet kommer att vara:
- Religion utan den Helige Ande
- Kristendom utan Kristus
- Förlåtelse utan ånger
- Frälsning utan pånyttfödelse
- Himmel utan helvete

Gå igenom punkt för punkt och fråga Gud och dig själv hur det står till med kristenheten idag i förhållande till William Booths profetiska ord.
Skriv gärna dina svar som en kommentar eller i ett mail till info@rupeba.se så ska vi sammanställa synpunkterna.

Inga kommentarer: