1 aug. 2020

UTMANINGEN 1 aug - Dom 16

EN HEMLIG SVAGHET - Dom 16

Bibelläsning: Domarboken 16
Läs bibeltexten här


"Och han öppnade hela sitt hjärta för henne och sade: "Ingen rakkniv har kommit på mitt huvud, för jag är en Guds nasir sedan jag var i moderlivet. Om man rakar av mig håret, viker min styrka ifrån mig, och jag blir svag som alla andra människor." (Dom 16:17 FB)

Simson hade övernaturliga krafter. Hans omgivning såg honom som utvald och speciellt utrustad av Gud. Men Simson hade en hemlig svaghet. Och då hans hemlighet avslöjades förlorade han allt.


Vi har sett det hända flera gånger. Människor, mäktigt använda av Gud. Beundrade och upphöjda. Men så avslöjas en hemlighet. Det kan vara en hemlighet på det sexuella planet, eller en oärlighet då det gäller ekonomi, eller maktmissbruk på något annat område. Plötsligt faller hela glansen kring personen.


Det är viktigt att vi lever i renhet inför Gud och människor. Att vi inte har några "hemliga" synder som inte tål dagens ljus. Tål mitt liv att synas? Hur är det med mina handlingar? Hur är det med mina motiv? 

- Mannakorn att tugga på under dagen:  Tål mitt liv att synas?
_____________
Innehåll:
Simson blir förälskad i Delila. Filisteerna övertalar Delila att avlöja vad det är som gör Simson så stark.
Tre gånger lurar Simson Delila, men till slut avslöjar han sin hemligthet. Styrkan sitter i håret. Under natten rakar man av Simsons hår och därefter tas han till fånga.
Men under fångenskapen växer håret ut och vid en fest där Simson står bunden mellan två pelare, välter han pelarna och dör själv tillsammans med tusentals människor som var samlade på festen.

Kommentar:

Simson levde under ett nasirlöfte till Gud. I det löftet ingick att inte raka sitt huvud (Dom 13:5). Delila arbetade hårt för att avslöja orsaken till Simsons styrka. Efter att tre gånger ha givit Delila felaktiga upplysningar om orsaken till sin styrka, gav Simson upp och avslöjade hemligheten. Simson blev tillfångatagen och hånad.

Filisteerna tolkade sin seger som att deras gud Dagon, hade gett dem seger över Simson och hans gud (vers 23-24). Filisteerna anordnade en stor offerfest för att tacka Dagon och band fast Simson vid de två ingångspelarna till Dagons tempel för att håna honom.


Nu hade Simson hår börjat växa ut igen och han ber till Gud att han en sista gång ska få tillbaka sin styrka. Simson vräker omkull pelarna och Simson själv och de tretusen filisteer som fanns på taket omkommer.

Simson hade en kallelse och var utvald av Gud. Men Simson använde den styrka som Gud givit honom till att tillfredsställa sin egna intressen. Hans svaghet för kvinnor var större än hans önskan att följa Gud. Det blev också hans fall.

Till eftertanke:
De gåvor som Gud hade gett Simson använde Simson för egen vinning i stället för att använda dem till Guds ära.

- Hur är det med oss? Blir vi ibland frestade att själva ta åt oss äran för det Gud gör genom oss?

De flesta av oss är mottagliga för beröm från andra. 
- Är det andra människors beröm som styr våra liv?
- Vad är det som driver oss? Är det att ära Gud eller att själva bli ärade?


Simson hade en hemlig svaghet.
- Vad är min hemliga svaghet?

Inga kommentarer: