7 juli 2014

Frimodighet och Uthållighet"Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat." (Hebr 10:35-36)


Hebreerbrevet säger att vi behöver två saker för att få det Gud lovat:
Frimodighet och uthållighet är två helt olika saker. Uthållighet är att inte ge upp, utan att tålmodigt vänta på att det som man önskar skall bli verklighet. Med frimodighet är det precis tvärt om. I stället för att tålmodigt vänta, går man in i situationen med kraft för att förverkliga det som man önskar uppnå.
Bibelordet säger att vi behöver både frimodighet och uthållighet för att få det Gud har lovat. I en del fall är det uthållighet som gäller i andra fall är det frimodighet. Det svåra kan vara vilken metod man skall använda i olika situationer. Om vi använder frimodighet, där det skulle ha varit uthållighet kan det bli väldigt fel, och omvänt.
Bibeln uppmanar oss att ha samma sinnelag som Jesus och jag tror varje kristen som tar sitt kristna liv på allvar har en längtan att bli Kristuslik. Men jag tror att man kan bli väldigt besviken och desillusionerad om man använder sin frimodighet för att uppnå detta och bestämt stampar i golvet och deklarerar: ”I Jesu Kristi namn: Jag är lik Jesus!” Det fungerar helt enkelt inte så. Det tar tid att bli lik Jesus. I gemenskapen med Jesus förvandlas vi gradvis till Kristuslikhet.

Vi förvandlas står det. Detta är en passiv verbform. Det är inte vi som förvandlar oss. Förvandlingen är något som sker då vi lever i bön och gemenskap med Jesus. Men det tar tid och frimodighet är inte den bästa taktiken.
Vid ett tillfälle bad jag tillsammans med en äldre man som hade kommit fram för förbön. Vi kan kalla honom för Oskar. Han berättade att han hade bett om att bli frälst i tio år utan resultat. Det kan man verkligen kalla för uthållighet. Jag försökte förklara för Oskar att Jesus redan hade dött för honom och att han bara behövde acceptera detta och ta emot frälsningen som Jesus hade köpt åt honom på korset. Oskar började förstå att hans taktik av att vänta med uthållighet inte var så framgångsrik. Så småningom förstod Oskar att det var lite frimodighet som behövdes; frimodighet att ta Gud på orden och att våga ta ett steg i tro och ta emot frälsningen från Jesus. Då skedde undret i Oskars liv och han blev frälst.
Vi behöver både frimodighet och uthållighet. Men till olika saker! Uthållighet kan till och med vara det största hindret för att bli frälst.
Uthållighet behöver du för att bära Andens frukt, för att bli helgad, och för att få samma sinnelag som Kristus.
Frimodighet behöver du för att bli frälst, döpt med den Helige Ande, och för att praktisera de andliga nådegåvorna.
Utan frimodighet blir det inga övernaturliga manifestationer i ditt liv.
Om du sitter på en gudstjänst och upplever starkt att Gud ger dig ett budskap, behöver du frimodighet för att bära fram det.
Om du har bett Gud om att få tala i tungor i din bön till Honom måste du frimodigt öppna din mun och tala de ord Anden ger.
Gud behöver din frimodighet för att bära fram ett visdomens ord till den som inte ser någon utväg.
Gud behöver din frimodighet att be för den sjuke som Gud vill hela. 

/Peter Baronowsky i Gåvoboken

Inga kommentarer: