29 juli 2014

Hur mycket fick du?

"Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut." (Ef 4:7)

Detta kapitel handlar om tjänstegåvorna apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Vers 7 talar både om att vi fått nåden och gåvan. Tjänstegåvorna, vårt uppdrag, är alltså gåvor av nåd, nådegåvor. Men det är ett helt annat slags nådegåvor än de övernaturliga manifestationer som det talas om i 1 Kor 12:7-11, profeterande, helande och övriga tecken och under.

Tjänstegåvor är att vi fullgör den uppgift som vi har blivit skapade att utföra.

Hur mycket har du fått tillmätt?
För det första står det att var och en av oss har fått den nåden, nåden att tjäna. Det betyder att var och en har fått ett uppdrag, en tjänstegåva. Det gäller också dig! Ingen kan säga att den ingenting har fått. Det finns ingen kristen som inte har en uppgift, en tjänstegåva!

För det andra står det att vi har fått vårt uppdrag tillmätt för oss. Vi har alltså alla fått en personlig tilldelning, speciellt tillmätt för var och en. Varje människa är unik. Den tilldelning du har fått är speciellt tillmätt för just dig.

Vi kan tycka att en del har fått mer än andra. Vi kan tycka att en del har fått viktigare uppgifter än andra, men vår uppgift är inte att jämföra utan att fullgöra vår personliga uppgift på det allra bästa sätt som vi kan.

Det som är tillmätt till dig kan bara utföras av dig. Det finns saker som Gud bara kan göra genom dig och fullgör du inte din uppgift kommer det att bli saker ogjorda som Gud önskar skulle varit gjorda. Det kan till och med vara så att människor dör ofrälsta för att vi inte fullgjorde vår tjänst.

Det är detta Jesus talar om i liknelsen om talenterna (Matt 25). Tjänarna hade fått olika mycket tillmätt, "var och en efter hans förmåga" (vers 15). En fick fem talenter, en annan två talenter och en tredje en talent. De två första hade använt sin talent och fördubblat värdet av den. Den tredje gömde sin talent och använde den inte.

Poängen i liknelsen är inte att vi får olika mycket tillmätt. Det vet vi redan från början. Poängen är vad vi gör med det som vi har fått. Vad gör du med den begåvning, kraft och uppgift som är tillmätt just för dig?

En gammal god vän till mig brukade säga: "Fräls oss från jämförelse". Du behöver varken känna dig underlägsen eller överlägsen någon annan. De andra får svara för sig. Ditt uppdrag är att fullgöra din tjänst helhjärta och brinnande.

Då Petrus frågar Jesus om de andra, svarar Jesus: "Vad rör det dig? Följ du mig!" (Joh 21:22).

Fråga Jesus vad han vill att du ska göra på kort sikt och på lång sikt. Han kommer att svara dig!


Inga kommentarer: