10 juli 2014

Så tändes en eldEn liten bok föll ut ur bokhyllan då jag skulle hämta en bok. Den såg intressant ut så jag tog upp den och läste. Det var en gammal bok. På baksidan står det att den kostat 6:- häftad och ville man ha den inbunden fick man betala 8:75.
Innanför pärmen satt det en etikett med texten: ”Rut Hanson med tack för god hjälp i söndagsskolan 1967. Sthlm6 ”. Denna Rut Hanson gifte sig sedermera med mig och går numera under namnet Rut Baronowsky. Boken verkar inte speciellt välläst. Sidorna var fortfarande osprättade.
Boken är berättelsen om väckelsen kring evangelisten E.J. Nyström i början av 1900-talet. Den tiden kommer aldrig igen. Gud gör inga repriser. Men jag kan känna igen den laddade stämningen i de möten som beskrivs. Guds Ande förändrar sig inte även om tiden förändrar sig.
Här kommer ett litet citat från boken:
”Människofiskaren måste ha många av de egenskaper, som den vanlige fiskaren besitter för att lyckas.
   Han behöver ha mod. Liksom havsfiske kan vara förenat med stora faror, behöver människofiskaren mod för att kunna nå en människa. Det är inte livet han eller hon sätter på spel, men det krävs ständig självövervinnelse.
   Är det kanske på grund av detta som så många av våra medlemmar idag blir passiva, goda bänkkristna, men inga själavinnare?
   De saknar mod.
   Många är till och med rätt frimodiga i sina vittnesbörd i sångarskaran eller från plattformen, men i hemmet eller på arbetsplatsen är de odugliga som själavinnare”

/PB

Inga kommentarer: