30 juli 2014

Hur långt har Gud utvecklats?


Under den här vinjetten kommer vi med jämna eller ojämna mellanrum att ta in äldre inlägg i repris. Inlägg som är värt att sägas ännu en gång. Detta inlägg publicerades i juli 2009.
Jag sitter och skummar igenom en massa bloggkommentarer med anledning av Engelska Kyrkans brev till Svenska Kyrkan angående homovigslar.
Läs tidigare inlägg på rupeba.se:
Anglikanska kyrkan oroad över utvecklingen i Svenska Kyrkan
Kommer Svenska Kyrkan att isoleras?

En bloggkommentar avslutas med orden:
Den Gud som jag tror på är en kärleksfull Gud som älskar alla, oavsett kön och sexuell läggning. En Gud som lever mitt ibland oss och som utvecklas i takt med samhället.

Jag tänker förskräckt är det så folk tänker idag?
-Är det så att Gud ska utvecklas i takt med samhället?
-Är Gud en del av utvecklingsläran? Börjar han/hon/det med att vara en primitiv encellad Gud för att så småningom bli en mer utvecklad Gud?
-Är det samhällets utveckling som bestämmer vem Gud är?
-Vem vill ha en gammalmodig Gud? Den Gud som efterfrågas idag är den Gud som har förstånd nog att anpassa sig till denna tidsålders tankar.

Bibeln handlar i stora delar om att vi ska utvecklas till Kristus-likhet och inte tvärtom. Men idag reduceras Gud alltför ofta till vara den som jag tycker han borde vara.

/PB

Inga kommentarer: