22 okt. 2015

Då slutade ojan att rinna...

"Då kärlen var fulla... slutade oljan att rinna" (2 Kung 4:6)

Profetänkan kom till Elisha med sina problem. Fordringsägarna ville ta hennes två söner som slavar för att täcka hennes skuld.

Elisha frågade profetänkan vad hon hade hemma och hon svarade att hon bara hade en kruka olja.

Då sa Elisha till henne att samla ihop så många krukor hon kunde finna i sitt hus och bland grannarna. Sedan skulle hon gå in i sitt hus tillsammans med sönerna och fylla alla kärlen med olja.

Profetänkan gjorde som Elisha hade sagt. Hon fyllde kruka efter kruka allt eftersom sönerna bar fram tomma krukor. Då krukorna var fulla sa hon till en av sönerna att han skulle hämta ännu en tom kruka, men han svarade att det inte fanns flera tomma krukor. Då slutade oljan att rinna.

Kvinnan kunde då sälja oljan, betala sin skuld och fick pengar över att leva för.

Tillgången på olja var obegränsad. De kunde fylla den ena krukan efter den andra och oljan bara fortsatte att rinna. men även om tillgången på olja var obegränsad fanns det en begränsning. Fanns det inga tomma krukor så blev det ingen olja.

Oljan används ofta som en symbol på den Helige Ande. På pingstdagen och fram till våra dagar är den Helige Ande utgjuten över alla människor. Petrus säger i sin pingstpredikan att Gud "utgjuter sin Ande över alla människor" (Apg 2:17). Det finns tydligen ingen begränsning på tillgången. Det finns så det räcker för alla människor. Begränsningen finns inte på givarsidan, den Helige Ande finns tillgänglig för alla människor. Begränsningen finns på mottagarsidan. Tillgången på tomma kärl avgör tillflödet.

Varför sker det så lite nu för tiden, är en fråga som jag ofta hör. Kan det bero på dålig tillgång på tomma kärl? Kan det vara så att vi har fyllt våra liv med så mycket annat innehåll att det inte finns plats för Gud? Kan det vara så att vi fyller vår tid med aktiviteter, till och med kristna aktiviteter, men inte har tid för Gud själv?

Jesus säger själv att löftet om den Helige Ande hänger ihop med vår törst (Joh 7:37-39). Kanske är det törsten efter livsinnehåll, törsten efter den Helige Ande, som saknas.

Kristenhetens stora problem kanske är att vi är så nöjda med saker och ting som dom är. Alla säger att Frälsningsarmén gör så mycket gott och det kanske vi till och med tycker själva och är ganska nöjda med det.

Det är vår tomhet, vår törst och längtan, som är förutsättningen för tillflödet av den Helige Ande. Jag tror att vi måste uppleva desperation efter Gud och hans kraft. Vi måste förstå att Jesus menar vad han säger då han talar om att vi inte kan göra något utan honom (Joh 15:5). Vi kanske till och med tycker att vi kan göra det riktigt bra utan Honom.

Finns det tomma kärl så finns det obegränsat med olja. Finns det längtande människor, så finns det mottagare för Guds Ande som är utgjuten över alla människor.

"Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten" (Upp 21:6)

"Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade" (Matt 5:6)

I Norge sjunger vi ofta en kör med orden:
"Fyll min bägare Gud, jag vet du kan Gud. Släck den törst som brinner i min själ.
Vatten från himlen fyller nu min själs begär Fyll min bägare, käre Gud, och gör mig fri"

Amen - låt det ske!

Inga kommentarer: