2 dec. 2015

Bön som skakar helvetet- David Wilkerson, dec 2000 -

När Daniels bok skrevs, var Israel i fångenskap i Babylon. Och i kapitel 6 efter ett långt liv i tjänst, var Daniel åttio år gammal. Den gudfruktige profeten och predikanten hade överlevt två babyloniska kungar. Nebukadnessar och hans son Belshassar. Nu tjänade Daniel under kung Dareios.

Under sina många år i tjänst, hade Daniel alltid varit en bönemänniska. Och nu, på gamla dar, hade han ingen tanke att minska på bedjandet. Skriften säger ingenting om att Daniel blev utbränd eller modfälld. Det står ingenting om att han hade skaffat sig en liten stuga någonstans där han kunde tillbringa sin pension utan några förpliktelser. Tvärtom, Daniel hade bara börjat. Skriften visar oss att ännu när den här mannen fyllde åttio, så skakade hans böner helvetet, och gjorde djävulen rasande.

Vid den här tiden, hade kung Dareios upphöjt Daniel till det högsta ämbete i landet. Daniel tjänade nu som en av tre jämbördiga presidenter, som regerade över prinsar och guvernörer i 120 provinser. Bibeln säger också att Dareios favoriserade Daniel över de andra två presidenterna. Han blev ansvarig för att utforma regeringens policy och för att undervisa de som utsågs till domare och de intellektuella: Daniel med sin rika begåvning överglänste både ministrar och satraper, och kungen planerade att sätta honom i spetsen för hela riket (Daniel 6:3).

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: