28 dec. 2015

Det överlåtna livet

David Wilkerson - Januari 2002

"Överlåtelse." Vad säger det ordet dig? I litterära termer betyder överlåtelse att ge upp något till någon annan. Det betyder också att avstå från något man har beviljats. Det här kan inkludera dina ägodelar, makt, mål och till och med ditt liv.

Dagens kristna hör mycket talas om det överlåtna livet. Men vad betyder det egentligen? Det överlåtna livet handlar om att ge tillbaka till Jesus det liv Han har beviljat dig. Det är att överlämna kontroll, rättigheter, makt, ledning samt allting du gör och säger. Det är att totalt överlåta ditt liv i Hans händer för att Han ska kunna göra med dig vad Han vill.

Jesus själv levde ett överlåtet liv. "Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig." (Joh 6:38) "Jag söker inte min egen ära ..." (Joh 8:50) Kristus gjorde aldrig något på egen hand. Han tog inget steg eller uttalade något ord utan att ha blivit instruerad av Fadern. "... jag ... gör (inte) ... något av mig själv utan talar vad Fadern har lärt mig ... eftersom jag alltid gör det som behagar honom." (Joh 8:28-29)

Jesu fulla överlåtelse till Fadern är ett exempel på hur vi alla borde leva. Du kanske säger: "Jesus var Gud i köttslig gestalt. Hans liv var överlåtet innan Han ens kom till jorden." Men det överlåtna livet tvingas inte på någon, inte ens på Jesus.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: